Informácie pre študentov Európske trendy v zdravotníckych profesiách II

 PRE VZNIKNUTÚ SITUÁCIU OHĽADOM KORONAVÍRUSU SÚ AKTIVITY DOČASNE POZASTAVENÉ

PRIHLÁŠKA TU:

KRITÉRIÁ VÝBERU TU

Rok 2020:

termíny jún – december 2021, vybraní záujemci:

odbor Mas: Max Ružička, Viktória Cigánková,

                    Diana Sztranyovská,  Martin Lacko

Odbor Dft: Diana Cziborová, Nina Hanová

                ErasmusPro: Simona Bačová

Rok 2019:

termíny júl –  december 2019, vybraní záujemci :

odbor Mas: Alžbeta Poláková, Laura Holíková,

                       Gabriela Kováčová, Petronela Machová

odbor Dft:   Lucia Zagyi, Simon Sperker

                     ErasmuPro : Alexander Fogarassy