Informácie pre záujemcov o projekt Podporujeme odborný rast študentov

Partneri projektu: 

Odbor – Masér – 6 miest  na 2 týždne do Českej republiky – výučba športovej masáže –  partner  Vyšši odborná škola zdravotnická a Strední škola zdravotnická, Usti nad Labem   

Odbor – Farmaceutický Laborant – 3 miesta na 3 týždne do Talianska – práca v odbornej firme – partner Farmacia Maiorana

Odbor – Zdravotnícky laborant – 2 miesta na 3 týždne do Talianska – práca v odbornej firme – partner Laboratorio Genovese

Odbor – Diplomovaný fyzioterapeut – 3  miesta na 3 týždne do Talianska – práca v odbornej firme – partner Casa Di Riposo San Paolo

Odbor – Očný optik – 2 miesta  na  2 týždne do Českej republiky – práca v odbornej firme –  partner ESSILOR – OPTIKA, spol. s r. o.

 

Projekt je rozdelený na dve vlny mobilít.

Prvá vlna mobilít: – Pre absolventov našej školy – do jedného roku od ukončenia štúdia – a pre študentov posledného ročníka štúdia, t.j. pre študentov 4. a absolventov v šk. r. 2017/18

Potvrdené termíny pre 1. vlnu :

Očný optik – 01. 08. – 15. 08. 2017 – Praha

Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Diplomovaný fyzioterapeut 21.9. – 11.10. 2017 – Sicília

Masér – 29.11. 2017 – 12.12.2017

Druhá vlna mobilít: – pre študentov posledného  alebo predposledného ročníka štúdia v šk. roku 2017/18:

Potvrdené termíny pre 2. vlnu :

Očný optik – 11. 06. – 25. 06. 2018 – Praha

Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Diplomovaný fyzioterapeut 06.06. – 27.06. 2018 – Sicília

Masér –  05.-19.02.2018

Podmienky pre záujemcov:

Z prihlásených záujemcov komisia vyberie účastníkov s ohľadom na odborné výsledky, študijné výsledky, správanie, školské aktivity, motiváciu. Tiež sa bude brať ohľad na študentov so znevýhodnenými podmienkami.

Všetky náklady sú hradené z grantu a účastníkom bude poskytnutá potrebná príprava, mentoring a monitoring.

Ďalšie informácie: Mgr. Tunová Mária a vedúci odborov

Prihláška TU

                  

Výsledky výberu z prihlásených záujemcov – 2. vlna:

odbor OO:  Bianca Takács, Dóra Fonódová

odbor FL: Mokroš Erik, Puskásová Patrícia, Řádová Dominika

odbor ZL: Gáborová Karolína, Patrícia Fuleová  

odbor DFT: Pavlína Polcová, Sperker Simon, Zuzana Žídková   náhradník: Patrik Vida

odbor MAS: Hatalová Romana, Gyalogová Klaudia, Chalányi Tomáš, Gajdošová Kristína, Kakašová Vanesa, Nedorostová Natália

 

Výsledky výberu z prihlásených záujemcov – 1. vlna:

odbor OO: Veselovská Klára, Ján Pišný

odbor FL: Tichá Natália, Vančová Martina

odbor ZL: Janíková Kristína, Kaplocká Gabriela

odbor DFT: Tumová Terézia, Deáková Katalin

odbor MAS: Lisá Zuzana, Machová Petronela, Kováčová Gabriela, Ružička Max, Michalčíková Viktória, Cigánková Viktória