ITOP- prednáška o dentálnom zdraví

Dňa 6.10.2017 sa žiaci I.ZUA zúčastnili odbornej prednášky o dentálnom zdraví.

Prednáška pozostávala z dvoch častí :

Teoretickú časť tvorila prednáška z anatómie, etiológie a patológie dutiny ústnej. V štvorhodinovej prezentácii sa Dr. Mikuš snažil žiakom priblížiť danú problematiku a aplikoval hlavne preventívne poznatky predchádzania chorôb.

Prednáška MDDr. Adama Mikuša žiakov  veľmi zaujala. Po krátkej prestávke sa zamerali na praktickú časť.  Žiaci sa zoznámili s pomôckami na dentálnu hygienu v domácom prostredí. Ich správne používanie a nácvik techník čistenia si žiaci vyskúšali prakticky za pomoci študentov zubného lekárstva, ktorí prišli pomôcť edukovať.

Pomôcky na praktickú časť,  lektora prednášky a študentov zubného lekárstva nám zabezpečila Mgr. Psotková z firmy CURAPROX, za čo chcem poďakovať  nielen za seba, ale aj za žiakov, pre ktorých bol tento deň veľmi náročný a poučný do ďalšieho štúdia v odbore zubný asistent.

Ďakujem vedeniu školy za ústretovosť pri organizovaní týchto akcií v priestoroch školy. Prednáška bola realizovaná na našej škole už piatykrát.

vedúca odboru zubný asistent PhDr. Katarína Rentková