IV.ZL – odborná exkurzia vo Vyšných Hágoch

V dňoch 26. – 27.10.2017 sa študenti IV.ZL zúčastnili  odbornej exkurzie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch spolu s vedúcou študijného odboru RNDr.Ruženou Gardošovou a s triednou profesorkou Ing.Renátou Hodálovou. Vycestovali vo štvrtok  v skorých ranných hodinách. Poobede navštívili Štrbské pleso, kde načerpali energiu z čistého horského vzduchu. V piatok nasledoval hlavný bod programu –  návšteva Národného ústavu, kde sa dozvedeli krátku históriu tohto miesta a samotného ochorenia. Neskôr boli informovaní o krátkej teórii tuberkulózy a v neposlednom rade o spôsobe diagnostikovania tuberkulózy v špecializovaných laboratóriách.