↑ Return to Kontakt

Kontaktné údaje

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava 2

telefón: ústredňa 02/ 55 42 20 28
fax: 02/ 55 64 28 25
e-mail: skola(zavinac)szsbaza.sk

Kód školy : 611 501

EDUID školy 100000388

riaditeľka školy :

Mgr. Elena Skalná                       02/ 55 41 09 43                       skola(zavinac)szsbaza.sk

sekretariát :

Bc. Šarlota Ruiz de Gauna         02/ 55 41 09 43                       skola(zavinac)szsbaza.sk

zástupkyňa riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety:

RNDr. Milena Milková                   02/ 55 42 20 28, kl. 46            milkova(zavinac)szsbaza.sk

zástupkyňa riaditeľky školy pre odborné predmety:

PhDr. Eva Runová                         02/ 55 42 20 28, kl. 44              runova(zavinac)szsbaza.sk

vedúci ekonomického úseku :

Ing. Daniela Roďomová              02/ 55 42 20 28, kl. 24,              rodomova(zavinac)szsbaza.sk