Lab academia 2017

Na SZŠ v Banskej Bystrici sa dňa 25.10.2017 uskutočnil X. ročník celoslovenskej prehliadky súťažných prác študentov odborov farmaceutický a zdravotnícky laborant Lab Academia.  Našu školu za odbor FL reprezentovala Erika Šrámková zo IV.FL s prácou Liečivé huby. Za odbor ZL Kristína Janíková zo IV.ZL s prácou Mikrobiologická diagnostika ochorení CNS, s ktorou v silnej konkurencii získala krásne 2.miesto. Kristínke srdečne blahoželáme!

Obom dievčatám ďakujeme za peknú a odbornú prezentáciu svojich prác, za odvahu a ochotu urobiť aj niečo viac napriek tomu, že sú už v náročnom maturitnom ročníku. Veríme, že budú inšpiráciou pre ďalších študentov našej školy. Spolu s nimi sa na súťaži ako diváci zúčastnili aj študenti III.ZL s Mgr. Miroslavou Gécovou a Ing. Renátou Hodálovou.  Mali sme možnosť vypočuť si veľa zaujímavých prác študentov oboch odborov zo SZŠ Košice, Banská Bystrica, Trenčín a Trnava. Súťaže sa zúčastnila aj Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha.
 Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Veríme, že bude tak ako po minulé roky pre nás úspešný, pretože doposiaľ sa nám podarilo vždy priniesť medailové umiestnenie buď v odbore FL alebo ZL. Samozrejme okrem študentov za úspechmi stoja aj ich vyučujúci, ktorí im ochotne venujú svoj čas a skúsenosti. Všetkým zainteresovaným ďakujeme.