Maturita

Opatrenia ministerstva školstva – písomné maturity sú zrušené

 „Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku 2019/20 neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Rozpisy pre školský rok 2019/20

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

17. marca 2020

 

zrušené

Anglický, nemecký jazyk

18. marca 2020

 

zrušené

ústna forma internej časti do 30.6.2020 – 2 týždne po obnovení vyučovania

Maturitné učebne

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

  ANJ 1

ANJ 2

NEJ 

teoretická časť odbornej zložky

 AV

FL

MAS

OO

ZL

ZUA

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 25.3.2020

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita