Maturita

Harmonogram prezenčnej MS z NEJ a ANJ 2020

27.5.2020 streda  NEJ B1 1 ž.
Č. Meno Trieda čas
príprava Zuzana IV. OO 8:30 8:50
1 odpoveď Zuzana IV. OO 8:50 9:10
vyhodnotenie 9:15
27.5.2020 streda  ANJ B2 5 ž.
Č. Meno Trieda čas
príprava Ema IV. FL 8:50 9:10
1 odpoveď Ema IV. FL 9:10 9:30
2 odpoveď Lenka IV. OO 9:30 9:50
3 odpoveď Eva IV. ZL 9:50 10:10
4 odpoveď Natália IV. ZL 10:10 10:30
5 odpoveď Nikol IV. ZUA 10:30 10:50
vyhodnotenie 11:00

21.5.2020

Opatrenia ministerstva školstva –  maturitné skúšky sú zrušené.

Administratívne hodnotenie maturitnej skúšky je podľa skupín príbuzných predmetov. Z ktorých predmetov sa vypočítavajú  známky na maturitnom vysvedčení nájdete – TU

Oficiálne výsledky maturitných skúšok budú zverejnené 12.05.2020

Rozpisy pre školský rok 2019/20

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

17. marca 2020

zrušené

Anglický, nemecký jazyk

18. marca 2020

zrušené

ústna forma internej časti zrušené

Maturitné učebne

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

  ANJ 1

ANJ 2

NEJ 

teoretická časť odbornej zložky

 AV

FL

MAS

OO

ZL

ZUA

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 07.05.2020

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita