Maturita

Rozpisy pre školský rok 2019/20

 

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

17. marca 2020

Anglický, nemecký jazyk

18. marca 2020

ústna forma internej časti 18.05.2020 – 22.05.2020

Maturitné učebne

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

  ANJ 1

ANJ 2

NEJ 

teoretická časť odbornej zložky

 AV

FL

MAS

OO

ZL

ZUA

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 18.05.2019

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita