Maturita

Rozpisy pre školský rok 2018/19

 

 

externá časť a písomná forma internej časti

 Slovenský jazyk a literatúra

12. marca 2019

Anglický, nemecký jazyk

13. marca 2019

ústna forma internej časti 27.05.2019 – 31.05.2019

Maturitné učebne

harmonogram ústne maturity

harmonogramy

jazyky 

SJL 2

SJL 1

  ANJ 1

ANJ 2

NEJ 

teoretická časť odbornej zložky

 AV

FL

MAS

OO

ZL

ZUA

praktická časť odbornej zložky Harmonogram PČOZ

 ZUA PČOZ

úprava 18.05.2019

všetky informácie o maturitnej skúške nájdete na :http://www.nucem.sk/sk/maturita