Mikuláš pre Necpaly

Zbierku v spolupráci s pánom riaditeľom detského domova na našej škole zorganizovala pani profesorka PhDr. D. Haladová. Každá trieda, každý odbor a skoro každý učiteľ a zamestnanec školy prispeli k vianočnej radosti detí svojimi darčekmi – hračkami, knihami, školskými pomôckami, oblečením, potrebami do domácnosti, aj sladkosťami. Našu školu osobne navštívili aj deti, prevzali si všetky darčeky a úprimne poďakovali.

FOTO