Možnosti ubytovania

Žiaci SZŠ v dennom štúdiu po základnej škole i v pomaturitnom (DFT) majú možnosť ubytovať sa v školských internátoch:
ŠI pre SZŠ

www.najinternat.sk

-Trnavská cesta 4, Bratislava (len pre dievčatá)

-Saratovská 26 (žiaci)

Žiadosť len dievčatá 20/21

Saratovská -žiaci 20/21

ŠI  leták

 www.krupa-dm.sk

Pekná cesta 4, Bratislava Žiadosť o ubytovanie 20/21
ŠI pri SOŠ polygrafickej

 www.polygraficka.sk

Račianska 190, Bratislava žiadosť o ubytovanie
ŠI pri SOŠ technickej

 www.sosvranovska.sk

Vranovská 4, Bratislava Kritéria prijímania žiakov do Školského internátu pri SOŠT Vranovská
ŠI pri SOŠ

www.sou.sk

Ivanská cesta 21, Bratislava Žiadosť o ubytovanie