Návšteva Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Úniu nevidiacich a slabozrakých navštívili žiaci IV.OO dňa 20.12. 2017 vyučujúcimi. Spočiatku išlo o obyčajnú prezentáciu, ale postupom času sa všetci rozrozprávali a atmosféra bola veľmi príjemná. Získali veľa nových informácií o fungovaní podobných stredísk, o hlavných cieľoch Únie slabozrakých a taktiež mali možnosť vyskúšať si rôzne kompenzačné pomôcky pre slabozrakých.
Zaraďujeme medzi ne rôzne druhy lúp, elektronické snímače, ktoré napovedia, koľko vody má človek v pohári, kalkulačky, mobily. Ďalej počítače, ktoré hlásia každý dotyk a slabozraký presne vie ako manipuluje s predmetom. Taktiež tam cvičili slepecké psy. K nim sa žiaci nemohli dostať. Mali aj možnosť skúsiť si najmodernejšie zariadenia, ktoré sú plno prispôsobiteľné potrebám slabozrakého. Okrem stoviek funkcií, vie toto zariadenie prečítať knihu a na obrazovke ukáže jej zväčšenú podobu, ktorú môžu naozaj akokoľvek prispôsobiť svojím možnostiam.
Zvyšovanie kvality života ľudí je šľachetné povolanie a nebýva vždy jednoduché. Preto treba o podobných aktivitách otvorene hovoriť a zvyšovať tak povedomie o slabozrakých ľuďoch. Je príjemné uvedomovať si, že sa aj dnes stále nájde plno ľudí, ktorí sú ochotní pomáhať za každú cenu.
Odbornú exkurziu zabezpečili externí vyučujúci p.Studnický a p. Bachratá.