Odbor ZuA – zahraničná prax.

Možnosti:

A)  2 týždňová odborná prax – 3 miesta, pre študentov 3.ročníka.(príp.2.ročníka)
Započítava sa do povinnej ročníkovej praxe.

Podmienky:

  • Základná znalosť nemčiny + absolvujete základnú jazykovú prípravu odborných výrazov.
  •  Absolvujete kultúrnu prípravu.
  • Všetky náklady sú hradené z grantu EU (cestovné, poistenie, ubytovanie, stravné, …)
  • Pedagogicko – odborný dozor je zabezpečený. Zabezpečí aj kultúrno – poznávacie akcie.
  • Po absolvovaní dostanete medzinárodne uznávaný certifikát o zahraničnej praxi.

B)  5 týždňová odborná absolventská prax – 3 miesta, pre absolventov 4 ročníka, (prípadne 3. ročníka)

Podmienky:   

  • Základná znalosť nemčiny + absolvujete väčšiu jazykovú prípravu  + prípravu odborných výrazov.
  • Absolvujete kultúrnu prípravu s odporúčaním trávenia voľného času.
  •  Všetky náklady sú hradené z grantu EU (cestovné, poistenie, ubytovanie, stravné, …).
  • Úvodné dni tam s Vami bude doprovod.
  •  Po absolvovaní dostanete medzinárodne uznávaný certifikát o zahraničnej praxi.

Bližšie informácie p.p. Rentková alebo p.p.Tunová