Odborná exkurzia odboru OO – Rodenstock

V dňoch 16. 09., 17. 09. a 18.09. 2018 sa naši optici 2., 3. a 4. ročníka spolu s vedúcou odboru očný optik p. Haladovou, odbornými vyučujúcimi p. Rejdovou, p. Nemčekom a p. Hoškovou a p. zástupkyňou Milkovou vybrali na odbornú exkurziu do Česka. Exkurzia začala návštevou stovežatej Prahy, kde sme si prehliadli jej historické centrum.

Druhý deň exkurzie sme navštívili firmu Rodenstock v meste Klatovy, čo bolo hlavným cieľom našej exkurzie. Firma Rodenstock sa zameriava na opracovanie všetkých typov okuliarových šošoviek, od jedno-ohniskových cez bifokálne až po multifokálne, plastové alebo z minerálneho skla. V rámci exkurzie sme videli výrobné linky, kde sa vykonávajú všetky potrebné práce na zhotovenie kvalitných okuliarových šošoviek. Táto prehliadka bola doplnená odborným výkladom a prezentáciami o všetkých povrchových úpravách šošoviek, bez ktorých sa už ani nevyrábajú. Takto opracované a upravené šošovky poskytujú zákazníkom kvalitné videnie a šíria dobré meno firmy.

Tretí deň exkurzie sme pokračovali v duchu optiky, čo nám umožnila návšteva vedeckého centra a planetária Techmánia v Plzni. Tu sme mali možnosť okrem optických javov vyskúšať si a preveriť na vystavených exponátoch aj ďalšie poznatky získané na hodinách fyziky a chémie.