Okresné kolo v olympiáde z NEJ.

Okresné kolo 27. ročníka Olympiády z nemeckého jazyka sa konalo 19.1.2017 na Gymnáziu I. Horvátha.

Obsahom Olympiády bolo  bola  : 

Písomná časť 

Počúvanie s porozumením

Čítanie s porozumením

Test – zameraný na preverenie jazykových schopností (lexikálnych jednotiek, gramatiky, fráz a ustálených spojení).

Ústna časť

Vizuálny podnet – príbeh v obrázkoch, fotografia, komiksy

Ústna produkcia na neznámu tému – hodnotí sa slovná zásoba, gramatika, obsahová primeranosť, pohotovosť s plynulosť vyjadrovania a výslovnosť a intonáci. 

Naša žiačka Haluzová Sára z I. ZUA získala krásne 1.miesto a postúpila do Krajského kola, ktoré sa uskutoční na Gymnáziu Bilíkova dňa 16.2. 2017.

Tešíme sa a držíme palce.

Hal.

?????????????