Olympiáda v agličtine.

Dňa 10. novembra 2016 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov prvých a druhých ročníkov.
Žiaci pracovali s videom, textom a gramatickými pravidlami v anglickom jazyku. Nakoniec predviedli svoje výborné vedomosti počas konverzácie a opisu obrázku. Nadštandardné vedomosti preukázali žiačky:

Nikol Chvílová (I.ZUA) – I.miesto,
Bianca Takács (II.OO) – II.miesto
Eva Komáčková (I.ZL) – III. miesto

Ďakujeme žiakom za ich ochotu podeliť sa svojimi vedomosťami.
PhDr.Katarína Tocciová