Olympiáda z nemeckého jazyka 19.11. 2019

Dňa 19. novembra 2019 sa na našej škole konalo Školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka.                                                                                                                                                   Obsahom Olympiády bola :

  1. Písomná časť – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, test zameraný na preverenie jazykových schopností (lexikálnych jednotiek, gramatiky, fráz a ustálených spojení).
  2. Ústna časť- vizuálny podnet, obrázok a ústna produkcia na tému. Hodnotila sa slovná zásoba, výslovnosť, obsahová primeranosť a pohotovosť vyjadrovania.

Predmetová školská komisia postupovala  pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom 30.ročníka Olympiády z nemeckého jazyka.

Olympiády z NEJ sa zúčastnilo 13 žiakov z 1. a 2. ročníkov. Žiaci boli zaradení do

kategórie 2 D a 1 žiačka do kategórie 2C.

 

kategória 2 D :

  1. miesto – David Frey  –   II.ZL
  2. miesto – Franciska Major –  II.ZUA
  3. miesto – Mariana Gašparovičová –  II.MAS

 

kategória 2C :

  1. miesto – Ornella Hanzalíková – II.ZUA

 

Pri organizovaní ONJ spolupracovali predseda predmetovej školskej komisie PhDr. D. Haladová , Mgr. E.Obrtalová a Ing. Peter Hrčka

Reprezentanti 1. miesta a 2. miesta  kategórie 2 D postupujú do Okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1.2020.                                                                                                                              Reprezentantka v kategórii 2C postupuje do Krajského kola, ktoré sa bude konať 11.2.2020. Želáme im veľa úspechov.

FOTO