Olympiáda zo SJL 2016/2017.

Dňa 29.11.2016 sa  konal 9. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov 1. a 2. ročníka. V písomnej časti súťažiaci pracovali s testom zameraným na čítanie s porozumením. V druhej časti sa v úvahe zamýšľali nad otázkou “Prečo mám rád Slovensko” a v tretej časti olympiády predniesli  vlastný prejav na aktuálnu tému. Žiaci I.ročníka boli pre druhákov vyrovnanou konkurenciou a všetci  prejavili nielen svoju súťaživosť, ale i výborné vedomosti zo slovenskéko jazyka.

Školská komisia OLSJL hodnotila v zložení  Mgr. Ondrúšková, Mgr. Roháčková a Mgr. Složková a umiestnenie súťažiacich je nasledovné:

  1. miesto: Bianca Takács II.OO,
  2. miesto: Karolina Gáborová II. ZL a Denisa Červenková II. FL,
  3. miesto: Kevin Henček II.ZUA a Marek Moravčík II.FL

Našu školu bude v krajskom kole OLSJL reprezentovať  Bianca Takács z II.OO. 

Prajeme jej veľa šťastia!