Opekačka počas maturít – I. ZuA

Posledný maturitný a pre ostatných žiakov – aktívno – poznávací deň strávila I..ZUA s p.Záhradníkovou a p.Haladovou  na Partizánskej lúke.

 Voľnočasový areál Partizánska lúka sa nachádza v mestskej časti Nové mesto a je súčasťou bratislavského lesoparku. Partizánska lúka je od nepamäti obľúbeným výletným a oddychovým miestom pre všetkých milovníkov prírody, zábavy a športu.

 Všetky žiačky si priniesli niečo na opekanie a grilovanie. Samozrejme sa hneď vybrali do blízkeho lesíka hľadať suché konáre a kúsky dreva. Oheň sa podarilo založiť a mohlo sa pomaly vo vyhradenom grill altánku opekať. Niektoré si skúšali prechody cez kamene potoka Vydrica, ktoré úspešne zvládli. Našťastie sa nikto neomočil. Opečené špekáčiky, klobásky a zemiačiky všetkým chutili. Hudba a spev a slniečko ich sprevádzali pri opekaní a jedení po celý čas.