Patologické múzeum Viedeň

Žiaci II. MAS,OT a II. AV,OO s p. Kuníkovou, p. Čipákovou a p. Hrčkom
navštívili 27. 11. 2019 Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni.

Múzeum sa nachádza vo Veži bláznov
(Narrenturm) ktorá, bola vybudovaná v univerzitnom areáli v r.1784 z
iniciatívy cisára Jozefa II. a stala sa celosvetovo prvým
špecializovaným pavilónom pre umiestnenie psychicky chorých. Od roku
1971 je tam jedna z najväčších svetoznámych zbierok patologických
preparátov – ľudských a aj zvieracích. Spolu je tam zhruba 50.000
preparátov. Okrem reálnych exponátov, vrodených defektov a popálenín sme
videli rôzne modely z vosku a parafínu, kresby, lekárske nástroje a
inštrumenty, ktoré sa používali v minulosti.

Po prehliadke múzea sme spoločne peši prešli až k historickému centru k
Dómu sv. Štefana. Po hodinovom rozchode sme pokračovali okolo Hofburgu
ku radnici. Tam sme navštívili vianočné trhy, kde sme si pochutnali na
pečených gaštanoch, perníkoch a vianočnom punči.

FOTO