Patologické múzeum Viedeň

Žiaci II. MAS/OT a II. AV/OO dňa 27. 11. 2019 navštívili Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni. Pedagogický dozor zabezpečili p. Kuníková, p. Čipáková a p. Hrčka.
Múzeum sa nachádza vo Veži bláznov
(Narrenturm), ktorá bola vybudovaná v univerzitnom areáli v r.1784 z
iniciatívy cisára Jozefa II., a stala sa celosvetovo prvým
špecializovaným pavilónom pre umiestnenie psychicky chorých. Od roku
1971 je tam jedna z najväčších svetoznámych zbierok patologických
preparátov – ľudských a aj zvieracích. Spolu je tam zhruba 50.000
preparátov. Okrem reálnych exponátov, vrodených defektov a popálenín sme
videli rôzne modely z vosku a parafínu, kresby, lekárske nástroje a
inštrumenty, ktoré sa používali v minulosti.

Po prehliadke múzea sme spoločne  prešli pešo, až k historickému centru k
Dómu sv. Štefana. Po hodinovom rozchode sme pokračovali okolo Hofburgu
ku radnici. Tam sme navštívili vianočné trhy, kde sme si pochutnali na
pečených gaštanoch, perníkoch a vianočnom punči.

FOTO