Suplovanie a plán týždňa

Suplovanie_29_09_2020

 

Aktivity v týždni od 28. 9. 2020 – 2. 10. 2020

Myšlienka týždňa:

Nemôžeme ovládať vlny života, ale môžeme sa naučiť na nich surfovať.“

Dan Millman

deň čas plánovaná akcia dotýka sa
dátum
pondelok 28.9.2020 28. – 02.10.2020 Nevstupovať do priestoru šatní – pracuje sa tam. všetci žiaci, učitelia
utorok 29.9.2020      
streda 30.9.2020      
štvrtok 1.10.2020   nástenka k Medzinárodnému dňu starších osôb  pp. Pavľáková, I. ZUA A
piatok 2.10.2020      

Plánované akcie:

október – Záložka spája školy, zodp. pp. Tocciová
október – ITOP, pre I. ZUA A, B, zodp. pp. Rentková
15. – 17.10.2020 – Erasmus Days, zodp. pp. Tunová, rozhl. okienko
23.10.2020 – krajské kolo Amavet, zodp. pp. Lejová
28.10.2020 – výročie vzniku 1. ČSR, rozhlasové okienko, zodp. pp. Žáčiková
29. – 30.10.2020 – jesenné prázdniny