Suplovanie a plán týždňa

Dištančné vyučovanie podľa  normálneho rozvrhu

Aktivity v týždni od 23. 11. 2020 – 27. 11. 2020

Myšlienka týždňa:

„Poznať samého seba je začiatkom všetkej múdrosti“ Aristoteles

deňčasplánovaná akciadotýka sa
pondelok   
utorok17.00generálka olympiády z ANJ – onlineprihlásení žiaci RNDr. Pospechová
streda   
štvrtok9.00 – 12.35olympiáda  z ANJ – online cez MS Teamsprihlásení žiaci PhDr. Tocciová Mgr. Hasmundová RNDr. Pospechová
piatok   

Avizujeme:

1.12.2020 – Svetový deň boja proti AIDS, Mgr. Gécová