Plán týždňa

Aktivity v týždni od 20. 1. 2020 – 24. 1. 2020

Myšlienka týždňa:

„Cieľ musí človek poznať skôr ako trasu.“  

Jean Paul

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

20. 01. 2020

Rekonštrukcia šatní – nevstupovať do priestoru šatní až do odvolania
13.1. – 24.1.2020 Dvojtýždňová odborná prax I. DFT, III. DFT
19. – 24.1.2020 lyžiarsky kurz, prihlásení žiaci 1. roč., vyučovanie bude podľa rozvrhu ped. dozor pp. Mikulová, Baranovič, Žarnay, Oravcová
20. – 24.1.2020 Fotografovanie PK do pamätnice 60. výr. všetci učitelia,

fotí pp. Haladová

utorok

21. 01. 2020

streda

22. 01. 2020

štvrtok

23. 01. 2020

piatok

24. 01. 2020

Plánované akcie:

28.1.2020 – polročná klas. porada, 12.00, vyučovanie končí po 4. vyuč. hodine
31.1.2020 – 10.00 divadelné predstavenie 2. – 4. roč. a DFT, 9.00 filmové predstavenie 1. roč. zodp. pp. Roháčková
31.1.2020 – odovzdávanie vysvedčení  1. ročník 11.30,  2. – 4. roč a DFT 12.30
3.2.2019 – polročné prázdniny, je možné pracovať; zapíšte sa na papier v zborovni, či budete pracovať alebo mať D, NV
7.2.2020 – DOD 10.00 – 14.00