Suplovanie a plán týždňa

 

Suplovanie na 12.05.2021

 

Aktivity v týždni od 10. 05. 2021 – 14. 05. 2021

Myšlienka týždňa:

„Charakter človeka môžeme ľahko posúdiť podľa toho, ako sa správa k tomu, kto pre neho nemôže nič urobiť.“

J. W. Goethe

 

deňČasplánovaná akciadotýka sa
dátum
pondelok7.40Prijímacie skúšky – 2. termín,viď harmonogram
10.5.2021  
utorok Odovzdávanie učebníc 4. ročník – podľa harmonogramu
11.5.2021
Streda Fotenie žiakov a učiteľovpodľa harmonogramu
12.5.2021Odovzdávanie učebníc4. ročník – podľa harmonogramu
štvrtok2. – 3. hExpert geniality show – č. 41prihlásení žiaci 
13.5.2021ped. dozor p. Stančíková
 11.25Rozhlasové okienko ku Dňu víťazstva nad fašizmomp. Žáčiková
piatok   
14.5.2021

Avizujeme:

17.05.2021 – náhradný termín prijímacej skúšky
19.05.2021 – sprístupnené známky – MS pre žiakov 4. ročníka
07.06.-08.06.2021 ústna forma MS B2 a pre tých, ktorí nebudú súhlasiť so známkou podľa aritmetického priemeru
11.06.2021 – slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení