Plán týždňa

Aktivity v týždni od 16. 12. 2019 – 20. 12. 2019

Myšlienka týždňa:

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

  (Mt 4,4)l

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

16. 12. 2019

Rekonštrukcia šatní – nevstupovať do priestoru šatní až do odvolania
utorok

17. 12. 2019

od 5. h Vianočný volejbalový turnaj, telocvičňa zodp. PK TSV
streda

18. 12. 2019

Vianočný volejbalový turnaj, telocvičňa zodp. PK TSV
štvrtok

19. 12. 2019

Vianočný volejbalový turnaj, telocvičňa zodp. PK TSV
piatok

20. 12. 2019

Vyučovanie končí po 5. vyučovacej hodine

Plánované akcie:

23.12.2019 – 7.1.2020 – Vianočné prázdniny