Suplovanie a plán týždňa

Vysvedčenie_jun_2022Avizujeme:

Avizujeme:

23.6.2022 – termín uzavretia a zapísania známok za 2. polrok 1. – 3. ročník vrátane I. MASv a I. OTv do IŽK a do triedneho výkazu

27.6.2022 – klasifikačná porada 1. – 2. ročník

28.6.2022 – klasifikačná porada 3. ročník, I. DFT, II. DFT, I. MASv, I. OTv