Suplovanie a plán týždňa

Suplovanie_28_01_2022_ZMENA 2

Aktivity v týždni od 17. 01. 2022 – 21. 01. 2022

„Robte to, čo cítite vo svojom srdci, že je správne. Pretože aj tak Vás skritizujú.“

Eleanor Roosevelt.Avizujeme:

26.1.2022 – termín na podanie žiadosti o vydanie polročného vysvedčenia
26.1.2022 – klasifikačná porada za 1. polrok
31.1.2022 – odovzdávanie výpisov vysvedčení za 1. polrok