Suplovanie a plán týždňa

Dištančné vyučovanie podľa  normálneho rozvrhu. Harmonogram  prezenčnej odbornej klinickej praxe počas vyučovacích dní. 

Suplovanie na 26.02.2021

 

Aktivity v týždni od 22. 02. 2021 – 19. 26. 2021

Myšlienka týždňa:

„Pokiaľ rozprávaš, iba opakuješ to, čo už vieš. Pokiaľ počúvaš, možno sa naučíš niečo nové“

Dalajláma

deňčasplánovaná akciadotýka sa
pondelok
22.2.2021
pokračovanie v dištančnom vzdelávaní okrem klinickej praxe – prezenčná forma podľa harmonogramu
utorok
23.2.2021
pokračovanie v dištančnom vzdelávaní okrem klinickej praxe – prezenčná forma podľa harmonogramu
streda
24.2.2021
 pokračovanie v dištančnom vzdelávaní okrem klinickej praxe – prezenčná forma podľa harmonogramu 
štvrtok
25.2.20219.00 – 11.00 h
pokračovanie v dištančnom vzdelávaní okrem klinickej praxe – prezenčná forma podľa harmonogramu
Školské kolo SOČ – online cez MS Teams – 4 práce
piatok
26.2.2021
 pokračovanie v dištančnom vzdelávaní okrem klinickej praxe – prezenčná forma podľa harmonogramu 

Avizujeme:

01. 03. – 05.03. 2021 – jarné prázdniny