Suplovanie a plán týždňa

 

 

Aktivity v týždni od 05. 07. 2021 – 09. 07. 2021

Myšlienka týždňa:

„Jednou z najväčších a najčistejších radostí je oddych po práci.“

Immanuel Kant


+ Čas plánovaná akcia dotýka sa
dátum
pondelok   sviatok  
5.7.2021
utorok      
6.7.2021      
Streda 8.00 h náhradný termín prijímacej skúšky  p. Krajňáková
7.7.2021 – OTv – 1 uchádzač
štvrtok      
8.7.2021
piatok      
9.7.2021

Avizujeme:

26.08.2021 – komisionálne skúšky, 2. kolo prijímacích skúšok MASv