Suplovanie a plán týždňa

 

Suplovanie na najbližší deň:

 

 

Aktivity v týždni od 

Myšlienka týždňa:

„V koľkých veciach sa pozeráme, kam dym vanie,
namiesto toho, aby sme sa pozerali, odkiaľ fúka vietor.“  

Karel Čapek

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

 

     
utorok

 

     
streda

 

     
štvrtok

 

     
piatok

 

     

Plánované akcie: