Plán týždňa

Aktivity v týždni od 2. 12. 2019 – 6. 12. 2019

Myšlienka týždňa:

„Sloboda neprichádza vtedy, keď vlastníme všetko, ale vtedy, keď nič nevlastní nás.“

 Wayne Dyer

deň

dátum

čas plánovaná akcia dotýka sa
pondelok

02. 12. 2019

rekonštrukcia šatní – nevstupovať do priestoru šatní až do odvolania
26.11. – 6.12. VI. Mikulášska zbierka pre Centrum pre deti a rodiny (bývalý Detský domov), Necpaly pp. Haladová, Hrčka
aktivita k svetovému dňu boja proti AIDS – v červenom oblečení pp. Gécová
utorok

03. 12. 2019

16.45 Čisté Vianoce, DK Zrkadlový háj, prihlásení žiaci pp. Botková, Kuníková, Žáčiková, Skalná
streda

04. 12. 2019

1. – 5. h Olympiáda zo slovenského jazyka, prihlásení žiaci, č. 25 pp. Roháčková, Gajdošíková, Ondrúšková
5. – 7. h Vedecký park UK FABLAB, III. OO pp. Rejdová
štvrtok

05. 12. 2019

Anatomicko-patologické múzeum, II. ZL ped. dozor pp. Gécová, Illiková, Pospechová
piatok

06. 12. 2019

Mikuláš ŽŠR, pp. Oravcová, Záhradníková

Plánované akcie:

07.12.2019 – Vianočný Györ
10.12.2019 – Vianočný koncert, 1. a 2. ročník
10.12.2019 – nástenka ku Dňu ľudských práv
13.12.2019 – Odborná exkurzia do Zubného múzea, Linz, III. ZUA,
18. – 19.12.2019 – Vianočný volejbalový turnaj, zodp. PK TSV