Poďakovanie

  PREDMET:
                Poďakovanie

                DÁTUM:
                Tue, 28 May 2019 14:04:15 +0200

                OD:
                Mgr. Jan Kmet <[email protected]>

                PRE:
                [email protected]

Vážená pani riaditeľka Mgr. E. Skalná,

prijmite  POĎAKOVANIE za účasť študentiek VAŠEJ ŠKOLY v sprievode
PHDR. D. HALADOVEJ, počas 2. ročníka Dňa otvorených dverí v našom
zariadení v  Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v
Rači, Pri vinohradoch 267 v Bratislave. Ich aktívna účasť v
priebehu tohto podujatia prispela k spestreniu programu a spríjemneniu
priebehu Dňa otvorených dverí všetkým našim návštevníkom,
prijímateľom sociálnych služieb, ich príbuzným i všetkým
zamestnancom.

Bol by som rád ak by naša spolupráca mohla pokračovať v
budúcnosti.

Srdečne ďakujem za aktívnu účasť i spoločne prežité chvíle!
Želám Vám veľa zdravia a veľa osobných a pracovných úspechov!

S pozdravom

S pozdravom,

Mgr. Ján Kmeť

riaditeľ DSS a ZpS Rača