Podporujeme odborný rast študentov

Trvanie projektu 1.8.2017 – 31.07.2018

Projekt je súčasťou európskeho plánu rozvoja našej školy, ktorý v dlhodobejšom horizonte ráta s jej modernizáciou a internacionalizáciou.

Realizáciou časti odbornej prípravy vybraných študentov u rôznych európskych zahraničných partnerov sa snažíme vniesť nové trendy do výučby a lepšie  prispôsobiť naše vzdelávanie potrebám spoločného európskeho pracovného trhu. Významným benefitom pre našich študentov je  podpora ich samostatnosti, podnikavosti a odborného rozhľadu. Do projektu sú zapojené odbory Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Diplomovaný fyzioterapeut, Očný optik a Masér.

V rámci projektu sú plánované 2  vlny mobilít s rovnakým obsahom pre študentov 3. a 4. ročníkov a absolventov. 

Odbor Masér – 2 – týždňová výučbovo – pracovná stáž v Teplicích v Čechách.

Odbor Očný optik – 2- týždňová pracovná stáž v Prahe.

Odbory Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Diplomovaný fyzioterapeut – 3-týždňová pracovná stáž u odborných firiem na Sicílii.

Bližšie informácie pre našich študentov – záujemcov TU 

 

Zo skúseností účastníkov:

Video z pobytu na Sicílii – odbor Farmaceutický laborant, Zdravotnícky laborant, Diplomovaný fyzioterapeut – 21.9. – 11.10. 2017 

 

 

 

Prezentácie študentov z mobilít

 

1.vlna

2.vlna

Sicília odbor Zdravotnícky laborant

 

Sicília odbor Farmaceutický laborant

 

Sicília odbor Diplomovaný fyzioterapeut

 

Praha odbor Očný optik

 

Teplice v Čechách odbor Masér

 
 Fotky Sicília 1.vlna    FOTKY PRAHA očný optik