Podporujeme odborný rast učiteľov

Podporujeme odborný  rast učiteľov

Trvanie projektu 1.12.2017 – 30.11.2018

Cieľom projektu je pokračovať v začatej ceste modernizácie, internacionalizácie a celkového zvyšovania kvality a atraktivity našej školy. Projektu za zúčastnilo celkovo 11 interných učiteľov a 4 členovia vedenia.
Štruktúrovaných vzdelávacích kurzov sa zúčastnilo – 6  učiteľov a 2 členovia vedenia a hospitácií na partnerských školách – 6 učiteľov a 2 členovia vedenia.

Pozrite si prezentácie účastníkov mobilít, ktoré boli odprezentované na diseminačnej konferencii našich  učiteľov. Projekt nám priniesol mnoho zaujímavých skúseností, ktoré využijeme k zlepšeniu vzdelávania na našej škole. Získali sme tiež  nových priateľov a partnerov, s ktorými sa tešíme na budúcu spoluprácu.

Ďakujeme všetkým naším projektovým partnerom za ich úžasný prístup a vzácne informácie.

 Hospitácie:

Mgr. Galiková – prípravné zdravotnícke predmety

Mgr. Molnárová – odbor masér

Mgr. Stančíková – matematika, chémia

 Hospitácie:

Mgr. Rejdová – odbor očný optik a fyzika

PhDr.Haladová – vedúca odboru očný optik

 Hospitácie:

RNDr.. Milková – matematika, informatika, zástupca školy

PhDr. Runová – prípravné zdravotnícke predmety, zástupca školy

PharmDr. Ondrejová  – odbor farmaceutický laborant

 

 Vzdelávací kurz: Outdoor education

Mgr. Botková

 

 Vzdelávací kurz: European school development

Mgr. Čipáková

 

 Vzdelávací kurz: Using eLearning

Ing. Hanuš

 

 Vzdelávací kurz:Non-formal Education at school

PaedDr. Molková

 

 Vzdelávací kurz:Time management

Mgr. Skalná

Ing. Roďomová

 
 

 Vzdelávací kurz:Mobile Devices in Education

PhDr. Tocciová

 
 

 Vzdelávací kurz:Intensive English Course and CLIL for Teachers

Mgr. Tunová