Prednáška pre optikov

Posledné hodiny praktických cvičení 1. a 2. ročníka očných optikov boli veľmi zaujímavé. Našu školu navštívila konateľka firmy Sagitta spol.s.r.o.- Ing. Jana Čierna a Ing. Stanislava Šebeňová – manager pre obchodné oddelenie okuliarových šošoviek a zákazníckeho centra a marketingu a vyučujúca COLx sl. Tűnde Foglszinger.
Pre 1. ročník bola prednáška zameraná na materiály okuliarových šošoviek, povrchové úpravy boli okrajovou témou.
Pre 2. ročník bola nosná téma povrchové úpravy okuliarových šošoviek : tvrdenie, druhy antireflexov, hydrofóbna a oleofóbna úprava, antifog a špeciálne povrchové úpravy : pri každej úprave vysvetlili technológiu výroby, vlastnosti a výhody pre používateľa.
Foto

  1. prednášku viedla p. Tatiana Hošková dipl.optometrista – z optiky Fokus – prezentácia pod názvom „ „Vizuálny tréning“.
    Prezentácia bola o vývoji videnia, vnímania a všeobecne o poruchách videnia. Zistili sme, že videnie je naučená funkcia, ako skoro všetky funkcie našich zmyslov. Ako sa dá pomáhať pri funkčných poruchách videnia bolo ukázané rôznymi testami, meraniami a celkovou analýzou vizuálneho systému jednotlivca. Pre očných optikov to bola motivácia k budúcej profesii.
    Prednášku a prezentáciu pre žiakov zabezpečila vedúca odboru p. PhDr. Haladová
    Foto