Mobilitami študentov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.

Print

Trvanie projektu 1.6.2016 – 30.11.2017

V rámci schváleného projektu majú možnosť študenti odboru Zubný asistent absolvovať odbornú prax v partnerskej modernej detskej zubnej klinike Kids dental care v Mnichove. www.kinder-zahnarzt.de/

Cieľom projektu je ponúknuť študentom zahraničnú odbornú praktickú skúsenosť, ktorá zlepší ich odborné a jazykové kompetencie a zručnosti. Možnosť účasti na mobilite pre najlepších študentov zlepší ich motiváciu k lepším študijným výsledkom a k účasti na ďalších projektoch školy.

Slovník základných potrebných výrazov v nemčineTU

Informácie o zahraničnej praxe pre odbor ZuA : pre bližšie informácie klikni TU.

Článok v školskom časopise o skúsenostiach študentov z pobytu, strana 6- TU.

Článok na stránke Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR – TU

 

Účastníčky 2-týždňového turnusu 2016 s učiteľom a hlavným stomatológom kliniky

Účastníčky 5-týždňového turnusu 2016

Účastníčky 2-týždňového turnusu 2017 

Účastníčky 5-týždňového turnusu 2017

Prezentácia o pracovnom živote našich študentiek v Mníchove

Prezentácia o kultúrnom živote našich študentiek v Mníchove

Fotogaléria turnusy 2016

Fotogaléria turnusy 2017