Projekt ZENTIVA 2013 – 2014

3. ročník vzdelávacieho projektu firmy Sanofi – Zentiva určeného pre žiakov 3. a 4. ročníka SZŠ odbor farmaceutický laborant prebiehal od 2.10.2013. Vybraní desiati žiaci z každej z piatich slovenských zdravotníckych škôl si na dvojdňovej konferencii vypočuli odborné semináre a prednášky na tému „Voľnopredajné lieky – cesta k šetreniu verejných zdrojov“. Potom sa s vybranými témami, ktoré mali spracovať do 25.11.2013, rozišli do svojich škôl.

Odborná komisia zložená zo zástupcov firmy Sanofi – Zentiva, Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a HPI (Health Police Institut) vybrala do finále 15 najlepších prác zo 49. Obhájiť svoje práce prišli autori 11.12.2013 do Bratislavy. V hre bola lákavá výhra – Fragnerov pohár a 5000 € pre najlepšiu školu a pre desať najlepších riešiteľov trojdňová exkurzia do výrobného závodu Zentiva v Dolných Měcholupoch pri Prahe. Z našej školy postúpili do finále dve žiačky Aneta Hopocká a Diana Deáková. Aneta skončila celkovo na 7. mieste a vo februári sa môže tešiť do Prahy. Aneta si odniesla cenu „Studentský lajk“, ktorú udelili študenti najsympatickejšej študentke.

Víťaznou školou v tomto ročníku sa stala SZŠ Košice. Na edukačnom projekte sa z každej školy zúčastnili dvaja pedagógovia, takže to bolo zároveň aj pracovné stretnutie. Z našej školy to boli dve Moniky – PharmDr. Monika Lejová a PharmDr. Monika Ondrejová.