Rozvrh OTv.

Rozvrh na 30.09.2016 pre OTv:

- vyučovanie začína o 13.30 hod. a končí o 18.00 hod.
 (predmety: triednicka hodina, ZKC,ZKC,TEC,TEC,TEC).

Rozvrh na 01.10.2016:

- vyučovanie začína o 8.00 hod. a končí o 11.45 hod. 
(predmety: ANF).