Sicília 1. turnus – jeseň 2017

Dňa 20.9.2017 odletelo 6 našich študentov  spolu s p.riaditeľkou a zamestnancami školy  na Sicíliu do mesta Barcellona Pozzo di Gotto, aby tam nastúpili na trojtýždňový pracovný tréning v miestnych  firmách. Sicílsky partner pre nás našiel odborné pracoviská podľa našich požiadaviek. V súkromnom rehabilitačnom štúdiu, ktoré ponúka široké spektrum rehabilitačných procedúr, pracujú dve  študentky odboru diplomovaný fyzioterapeut.  V analytickom laboratóriu s domácimi odborníkmi spolupracujú dve študentky odboru zdravotnícky laborant a v dvoch súkromných lekárňach pomáhajú obslúžiť miestnych zákazníkov dve študentky odboru farmaceutický laborant.  Dievčatá  okrem odborných požiadaviek zvládajú komunikáciu nielen v anglickom, ale aj v talianskom jazyku. Samostatne si zorganizovať život v kultúrne a jazykovo neznámom prostredí je pre nich veľkou a zaujímavou školou života. Úvodné dni  im pomohla a dozrela na nich koordinátorka projektu p. Tunová. Jednotlivé pracoviská navštívili aj pani riaditeľka s pani ekonómkou, aby ich skontrolovali  a upresnili podmienky spolupráce so sicílskymi partnermi.

Projektový partner nás privítal veľmi dobrou prezentáciou krajiny a kultúrnych zvyklostí Sicílčanov,  kde sme si uvedomili rôznorodosť a špecifiká regiónu, ktoré môžu často spôsobovať vtipné nedorozumenia. Po spoločnej prehliadke mesta sme vedeli nájsť  najdôležitejšie orientačné body a dozvedeli sme sa, že spolu s našimi študentmi tam pracujú aj študenti z Trenčína, Poľska, Nemecka a čoskoro  pribudnú zo Švédska a ďalších krajín. S niektorými z nich sme boli spolu na Etne a v turistickom mestečku Taormína. Zábery z jednotlivých akcií si môžete pozrieť na našich fotkách a na facebooku partnera. TU          FOTO