Škola

O škole

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Stredná zdravotnícka škola na Záhradníckej ulici v Bratislave je skladbou svojich študijných odborov slovenským unikátom. Od začiatku svojej existencie 18. februára 1960 (t. j. už vyše 50 rokov) je jednoznačne zameraná na prípravu zdravotníckych pracovníkov technického smeru. Nesie preto celé roky bremeno extrémnej finančnej náročnosti pri zabezpečovaní vyučovania, predovšetkým praktického. V škole vyučuje …

Zobraziť stránku »

Z našej histórie

Škola začala činnosť 1. septembra 1959. V čase jej otvorenia  existovali v Bratislave  2 zdravotnícke školy. Jedna bola na  Živnostenskej ulici  a predtým mala názov Vyššia škola výživy (tam sa vzdelávali diétne sestry) a druhá na Nedbalovej ulici, kde sa vzdelávali hlavne zdravotné sestry. Vznik nových odborov a pribúdanie žiakov, však priniesli akútny nedostatok priestorov na oboch menovaných školách. Začalo sa …

Zobraziť stránku »

Vedenie

Zobraziť stránku »

Zamestnanci

Zobraziť stránku »

Rada školy

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava Zloženie rady školy: zástupcovia za pedagogických zamestnancov školy: PharmDr. Monika Lejová – člen Mgr. Marta Stančíková – predseda zástupca za nepedagogických zamestnancov školy: Bc. Šarlota Ruiz de Gauna – člen zástupca za žiakov: Jasmína Francistiová – člen zástupcovia za rodičov: Ing. Kristína Gondášová – člen Mgr. …

Zobraziť stránku »

Educatio – neinvestičný fond

Aktuálne tlačivo na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2% dane     KLIKNI TU Vážení rodičia a priatelia školy, venujte prosím  2% z Vašich daní  pre Neinvestičný fond Educatio. Budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitnia a spríjemnia život školy, teda najmä život Vašich detí. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, …

Zobraziť stránku »