Škola

Vedenie

Zobraziť stránku »

Rada školy

pedagogickí zamestnanci školy: PhDr. Darina Haladová Mgr. Marta Stančíková nepedagogickí pracovníci školy: Bc. Šarlota Ruiz de Gauna rodičia žiakov školy: Mgr. Rosivalová Katarína Ing. Gondašová Kristína Mgr. Kleberczová Zuzana žiaci školy: Viktória Cigánková zástupcovia BSK: Ing. Ernest Húska JUDr. Ing. Jana Ježíková PhDr. Silvia Kovaľová, PhD. MUDr. Tomáš Szalay

Zobraziť stránku »

Triedy 2019/20

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:   1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník asistent výživy 0 1/2 1/2 1/2 farmaceutický laborant 1 1 1 1 masér 0 1/2 1/2 1 očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2 ortopedický technik 1/2 1/2 1/2 – zdravotnícky laborant 1 1 1 1/2 zubný asistent 2 1 …

Zobraziť stránku »

Zamestnanci

Zobraziť stránku »

Educatio – neinvestičný fond

Vážení rodičia a priatelia školy, 2% z Vašich daní  pre Neinvestičný fond Educatio, budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitnia a spríjemnia život školy, teda najmä život Vašich detí. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, ktoré tvoria naši učitelia, na náklady odborných exkurzií žiakov, na športové a vedomostné súťaže …

Zobraziť stránku »