↑ Return to Škola

Educatio – neinvestičný fond

Aktuálne tlačivo na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane     KLIKNI TU

Vážení rodičia a priatelia školy, venujte prosím 

2% z Vašich daní  pre Neinvestičný fond Educatio. Budú použité na skvalitnenie  výchovno-vzdelávacieho procesu, skvalitnia a spríjemnia život školy, teda najmä život Vašich detí. Prostriedky NF slúžia na podporu financovania nových učebných textov a učebných pomôcok, ktoré tvoria naši učitelia, na náklady odborných exkurzií žiakov, na športové a vedomostné súťaže a iné vedomostné aktivity žiakov, na lepšie vybavenie školy IKT a didaktickou technikou a pod.

Ako treba postupovať, ak ste sa rozhodli poskytnúť nám svoje 2% ?

kompletné informácie aj na www.rozhodni.sk

Základné údaje o neinvestičnom fonde
názov
Neinvestičný fond Educatio pri strednej zdravotníckej škole
sídlo
Záhradnícka 4481/44, 82108 Bratislava – Ružinov
IČO
31 745 105
právna forma
neinvestičný fond
IBAN
SK0311110000006619602002

Účel fondu:
ochrana a podpora vzdelávania, materiálno-technického vybavenia školy,
podpora rôznych foriem štúdia, študentov a zamestnancov, výmenných
pobytov a ďalších aktivít súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou
školy.
Poskytujeme príspevky na odborné exkurzie, mimoškolskú činnosť,
súťaže, odborné konferencie, kultúrne aktivity, športové aktivity,
ocenenia úspešných žiakov, učebné pomôcky, materiál na vyučovanie,
vybavenie do odborných učební, laboratórií, učebné texty, odbornú
literatúru, odborné aktivity učiteľov, ukončovanie štúdia

Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!