↑ Return to Škola

Rada školy

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, Bratislava

Zloženie rady školy:

 • zástupcovia za pedagogických zamestnancov školy:
 1. PharmDr. Monika Lejová – člen
 2. Mgr. Marta Stančíková – predseda
 • zástupca za nepedagogických zamestnancov školy:
 1. Bc. Šarlota Ruiz de Gauna – člen
 • zástupca za žiakov:
 1. Jasmína Francistiová – člen
 • zástupcovia za rodičov:
 1. Ing. Kristína Gondášová – člen
 2. Mgr. Katarína Stančeková – podpredseda
 3. Mgr. Zuzana Stellerová – člen
 • zástupcovia za zriaďovateľa:
 1. Ing. Ernest Húska – člen
 2. PhDr. Silvia Kovaľová, PhD. – člen
 3. MUDr. Tomáš Szalay, PhD. – člen
 4. Mgr. Ivana Šurinová, MPH – člen