↑ Return to Škola

Triedy 2019/20

v dennom štúdiu pre absolventov základných škôl:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
asistent výživy 0 1/2 1/2 1/2
farmaceutický laborant 1 1 1 1
masér 0 1/2 1/2 1
očný optik 1/2 1/2 1/2 1/2
ortopedický technik 1/2 1/2 1/2
zdravotnícky laborant 1 1 1 1/2
zubný asistent 2 1 1 1

v dennom pomaturitnom štúdiu:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník
diplomovaný fyzioterapeut 1 1 1

v externom štúdiu (popri zamestnaní):

  1. ročník 2. ročník
masér večerné štúdium 0 1
ortopedický technik večerné štúdium

 

Trieda  Forma štúdia Triedny učiteľ
I.FL denná Mgr. Botková
I.OO,OT denná Mgr. Baranovič
I.ZL denná Mgr. Gécová
I.ZuAa denná Mgr. Stančíková
I.ZuAb denná Mgr. Žarnay
II. AV, OO denná Mgr. Roháčková
II. FL denná PharmDr.Ondrejová
II. OT, MAS denná PhDr. Kuníková
II. ZL denná Mgr. Illiková
II. ZUA denná Mgr. Gajdošíková
III. AV, OO denná Mgr. Žáčiková
III.FL denná PharmDr.Porthová 
III. MAS, OT denná Mgr.Oravcová
III.ZL denná RNDr.Gardošová
III.ZUA denná Mgr. Galiková
IIV.AV, OO denná Mgr. Krišková
IV.MAS denná PhDr. Čipáková
IV.FL denná PharmDr. Lejová
IV. ZL denná Ing. Hodálová
IV.ZUA denná Mgr. Záhradníková
I.DFT denná, pomaturitná Mgr. Reháková
I.DFT denná, pomaturitná PhDr. Tocciová
III.DFT denná, pomaturitná Mgr. Mikulová
II.MaSv večerná, pomaturitná Mgr. Molnárová