↑ Return to Škola

Vedenie

Vedenie školy

  funkcia meno   Mail pridajte @szsbaza.sk   telefón   riaditeľka školy Skalná Elena, Mgr. skola 02/ 55410943 zástupkyňa pre odborné predmety Runová Eva, PhDr. skola 02/ 55422028  kl.29 zástupkyňa pre všeobecno-vzdelávacie predmety Milková  Milena, RNDr. skola 02/ 55422028  kl. 29 vedúci ekonomického úseku Roďomová Daniela, Ing. rodomova 02/ 55422028, kl. 24

Zobraziť stránku »

Vedúci študijných odborov

  Vedúci študijného  odboru Meno Mail pridajte @szsbaza.sk Telefón 02/55422028 klapka Asistent výživy Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova 30 Farmaceutický laborant Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova 32 Diplomovaný fyzioterapeut Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova 39 Masér Molnárová Jarmila, Mgr. molnarova 28 Prípravné zdrav. predmety Galiková, Anna, Mgr. galikova 26 Očný optik Haladová, Darina, PhDr. haladova 23 Ortopedický …

Zobraziť stránku »

Odborní garanti

študijného odboru FL Ondrejová, Monika, PharmDr. ondrejova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl. 33 študijného odboru MAS Molnárova Jarmila, Mgr. molnarova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl.28 študijného odboru OO Jančík Matej, Ing. externý učiteľ študijného odboru ZL Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova(zavinac)szsbaza.sk   02/ 55 42 20 28 kl. 38 študijného odboru ZuA   …

Zobraziť stránku »

Vedúci predmetových komisií

PK SJL a spoločenskovedných predmetov Roháčková, Mária, Mgr. rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 26 PK cudzích jazykov       Haladová, Darina, PhDr. haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 23 PK TSV a ochrany života a zdravia   Mikulová, Sylvia, Mgr. mikulova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 36 PK prírodovedných predmetov   …

Zobraziť stránku »

Iné funkcie

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre odbornú zložku vzdelávania Runová, Eva, PhDr. koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania Milková, Milena, RNDr. koordinátor kontinuálneho vzdelávania Skalná Elena, Mgr., Runová, Eva, PhDr. výchovný poradca       Dulinová Jana, Mgr. koordinátor činnosti s integrovanými žiakmi     Dulinová Jana, Mgr. školská psychologička   Dulinová Jana, …

Zobraziť stránku »