↑ Return to Škola

Vedenie

Vedenie školy

  funkcia meno   Mail pridajte @szsbaza.sk   telefón   riaditeľka školy Skalná Elena, Mgr. skola 02/ 55410943 zástupkyňa pre odborné predmety Runová Eva, PhDr. skola 02/ 55422028  kl.29 zástupkyňa pre všeobecno-vzdelávacie predmety Milková  Milena, RNDr. skola 02/ 55422028  kl. 29 vedúci ekonomického úseku Roďomová Daniela, Ing. rodomova 02/ 55422028, kl. 24

Zobraziť stránku »

Vedúci študijných odborov

SJL a spoločenskovedných predmetov Roháčková, Mária, Mgr. rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 26 AV     Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 30 DFT   Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 39 FL   Porthová Zlatica, PharmDr. dlhanova(zavinac)szsbaza.sk  02/ 55 42 20 28 kl. 32 MAS …

Zobraziť stránku »

Odborní garanti

študijného odboru FL Ondrejová, Monika, PharmDr. ondrejova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl. 33 študijného odboru OO Jančík Matej, Ing. externý učiteľ študijného odboru OT   Bachura, Marek, Ing. externý učiteľ  

Zobraziť stránku »

Vedúci predmetových komisií

PK SJL a spoločenskovedných predmetov Roháčková, Mária, Mgr. rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 26 PK cudzích jazykov       Haladová, Darina, PhDr. haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 23 PK prírodovedných predmetov   Rejdová, Tatiana, Mgr. rejdova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 34 PK TSV a ochrany života a zdravia   …

Zobraziť stránku »

Iné funkcie

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre odbornú zložku vzdelávania Runová, Eva, PhDr. koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania Milková, Milena, RNDr. koordinátor profesijného rozvoja Skalná Elena, Mgr., Runová, Eva, PhDr. koordinátor činnosti žiackej školskej rady     Oravcová, Terézia, Mgr. koordinátor drogovej prevencie Botková, Hana, Mgr. koordinátor mimoškolskej činnosti   Runová, Eva, PhDr. …

Zobraziť stránku »