↑ Return to Vedenie

Iné funkcie

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre odbornú zložku vzdelávania

Runová, Eva, PhDr.

koordinátor tvorby a realizácie ŠkVP pre všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania

Milková, Milena, RNDr.

koordinátor profesijného rozvoja

Skalná Elena, Mgr., Runová, Eva, PhDr.

koordinátor činnosti žiackej školskej rady    

Oravcová, Terézia, Mgr.

koordinátor drogovej prevencie

Botková, Hana, Mgr.

koordinátor mimoškolskej činnosti  

Runová, Eva, PhDr.

koordinátor kultúrnych programov pre školu  

Záhradníková, Judita, Mgr.

koordinátor kultúrnych podujatí  

Haladová, Darina, PhDr.

koordinátor imatrikulácií

Illiková, Iveta, Mgr.

koordinátor športových podujatí    

PK TSV

koordinátor činnosti školského časopisu

Marcela Čipaková, PhDr., Tomáš Nemček, Mgr.

koordinátor odborných súťažných prác  

Lejová, Monika, PharmDr.

koordinátor spolupráce s radou rodičovského združenia

Galiková, Anna, Mgr.

koordinátor humanitárnych aktivít    

Reháková, Jana, Mgr.

koordinátor štúdia na VŠ

Vašková, Anna, RNDr.

koordinátor environmentálnej výchovy

Vašková, Anna, RNDr.

koordinátor projektových aktivít   Erasmus+

Tunová, Mária, Mgr.

koordinátor DofE  

Botková, Hana, Mgr.