↑ Return to Vedenie

Odborní garanti

študijného odboru FL

Ondrejová, Monika, PharmDr.

ondrejova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl. 33

študijného odboru MAS

Molnárova Jarmila, Mgr.

molnarova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl.28

študijného odboru OO

Jančík Matej, Ing.

externý učiteľ

študijného odboru ZL

Gardošová, Ružena, RNDr.

gardosova(zavinac)szsbaza.sk   02/ 55 42 20 28 kl. 38

študijného odboru ZuA  

Vavreková, Viera, MUDr.

vavrekova(zavinac)szsbaza.sk     02/ 55 42 20 28 kl. 39

študijného odboru DFT

Krajňáková, Katarína, Mgr.

krajnakova(zavinac)szsbaza.sk   02/ 55 42 20 28 kl. 39

študijného odboru OT  

Bachura, Marek, Ing.

externý učiteľ