↑ Return to Vedenie

Odborní garanti

študijného odboru FL

Ondrejová, Monika, PharmDr.

ondrejova(zavinac)szsbaza.sk    02/ 55 42 20 28 kl. 33

študijného odboru OO

Jančík Matej, Ing.

externý učiteľ

študijného odboru OT  

Bachura, Marek, Ing.

externý učiteľ