↑ Return to Vedenie

Vedúci študijných odborov

 

Vedúci študijného  odboru

Meno

Mail

pridajte @szsbaza.sk

Telefón

02/55422028

klapka

Asistent výživy Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova 30
Farmaceutický laborant Dlháňová, Edita, RNDr., MPH dlhanova 32
Diplomovaný fyzioterapeut Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova 39
Masér Molnárová Jarmila, Mgr. molnarova 28
Prípravné zdrav. predmety Galiková, Anna, Mgr. galikova 26
Očný optik Haladová, Darina, PhDr. haladova 23
Ortopedický technik Kuníková, Andrea PhDr. kunikova 30
Zdravotnícky laborant Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova 38
Zubný asistent Rentková, Katarína, PhDr. rentkova 39