↑ Return to Vedenie

Vedúci predmetových komisií

PK SJL a spoločenskovedných predmetov

Roháčková, Mária, Mgr.

rohackova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 26

PK cudzích jazykov      

Haladová, Darina, PhDr.

haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 23

PK prírodovedných predmetov  

Rejdová, Tatiana, Mgr.

rejdova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 34

PK TSV a ochrany života a zdravia  

Mikulová, Sylvia, Mgr.

mikulova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 36

PK prípravných medicínskych predmetov  

Gáliková, Anna, Mgr.

galikova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 34

PK AV    

Krišková, Alžbeta, Mgr.

kriskova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 30

PK DFT  

Krajňáková, Katarína, Mgr.

krajnakova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 39

PK FL  

Dlháňová, Edita, RNDr., MPH

dlhanova(zavinac)szsbaza.sk  02/ 55 42 20 28 kl. 32

PK MAS    

Molnárová Jarmila, Mgr.

molnarova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 28

PK OO    

Haladová, Darina, PhDr.

haladova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 23

PK OT  

Kuníková, Andrea, PhDr.

kunikova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 30

PK ZL  

Gardošová, Ružena, RNDr.

gardosova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 38

PK ZuA    

Rentková, Katarína, MUDr.

rentkova(zavinac)szsbaza.sk 02/ 55 42 20 28 kl. 39