↑ Return to Škola

Z našej histórie

Škola začala činnosť 1. septembra 1959. V čase jej otvorenia  existovali v Bratislave  2 zdravotnícke školy. Jedna bola na  Živnostenskej ulici  a predtým mala názov Vyššia škola výživy (tam sa vzdelávali diétne sestry) a druhá na Nedbalovej ulici, kde sa vzdelávali hlavne zdravotné sestry. Vznik nových odborov a pribúdanie žiakov, však priniesli akútny nedostatok priestorov na oboch menovaných školách. Začalo sa teda uvažovať o stavbe novej budovy.

Budova na Záhradníckej ulici bola  pôvodne stavaná pre potreby spomínanej Vyššej školy výživy, ktorá sídlila na Živnostenskej ulici v Bratislave.  Pôvodný projekt výstavby obsahoval veľkorysý komplex 3 budov – vlastná školská budova s telocvičňou, druhá školská budova a budova domova mládeže vrátane jedálne, všetko v tvare U. Športové ihrisko a park mali byť v strede tohto priestoru.  Z projektu sa však bohužiaľ zrealizovala iba 1. časť.

Vtedajší  Ústredný národný výbor rozhodol dať do budovy okrem diétnych sestier ešte ďalšie 4 odbory a to: lekárenský laborant, zubný laborant, rádiologický laborant a rehabilitačný pracovník. Týmto sa škola zaradila medzi zdravotnícke školy s tzv. technickými študijnými odbormi, a premenovala sa na Strednú zdravotnícku školu, Záhradnícka 44, Bratislava.

Jedna z najstarších fotografií profesorského zboru na SZŠ Záhradnícka 44

Postupným pribúdaním študijných odborov sa ukázalo, že priestory nepostačujú. K mnohým stavebným úpravám  patrí nadstavba (3. poschodie), realizovaná v októbri 1991, kde vzniklo 5 odborných latoratórií s príslušenstvom a kabinetmi a 3 riadne učebne.  V októbri 1992 boli prístavbou zriadené  3 zubné latoratória s najmodernejším prístrojovým vybavením pre odbor zubný technik.

Na škole sa stabilne profilovali len technické zdravotnícke študijné odbory.  V období rokov 1992 – 1997 bola jedinou SZŠ profilujúcou všetky medicínsko-technické odbory. Škola teda mala a má nielen regionálnu, ale aj celoslovenskú pôsobnosť.

Takto naše študijné odbory zmenili názov, zanikli alebo pretrvávajú doteraz.

Názov odboru Školské roky
Diétna sestra 1959/60 – 1991/92
Asistent výživy 1992/93 –

od 2019/20 – prvý ročník začal na SZŠ Strečnianska)

Farmaceutický laborant 1959/60 – doteraz
Zubný laborant 1959/60 – 1994/95
Zubný technik 1995/96 – 2006/07
Diplomovaný zubný technik 1997/98 – 2005/06
Rehabilitačný pracovník 1959/60 – 1994/95
Diplomovaný fyzioterapeut 1992/93 – doteraz
Rádiologický laborant 1959/60 – 1992/93
Rádiologický asistent 1993/94 – 1995/96
Diplomovaný rádiologický asistent 1995/96 – 206/007
Ortopedický protetik 1974/75 – 1975/76

1978/79 – 1979/80

1984/85 – 1990/91

Ortopedický technik 1994/95

2017/18 – doteraz

Očný optik 1978/79 – 1980/81

1992/93 – 1993/94

1995/96 – 1996/97

2007/08 – doteraz

Zdravotná sestra 1987/88 – 1991/92
Diplomovaná dentálna hygienička 1993/94 – 2009/10
Zdravotnícky laborant 1959/60 – 1993/94  na SŽŠ Nedbalova BA)

1994/95 – doteraz

Diplomovaný medicínsko technický laborant 1997/98 – 2001/02
Masér 2000/01 –

od 2019/20 – prvý ročník začal na SZŠ Strečnianska)

Zubný asistent 2006/07 – doteraz