↑ Return to Škola

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Meno Mail –  k menu pripojte @szsbaza.sk Telefón  02/55422028   klapka :  Baranovič, Tomáš, Mgr. baranovic 36 Botková, Hana, Mgr. botkova 36 Čipaková, Marcela, PhDr. cipakova 30 Gajdošíková, Dana, Mgr. gajdosikova 26 Galiková, Anna, Mgr. galikova 30 Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova 38 Gécová, Miroslava, Mgr. gecova 38 Haladová, Darina, PhDr. haladova 23 Hasmundová Milada Mgr. hasmundova  22 Hodálová, Renáta, Ing. …

Zobraziť stránku »

Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanec Funkcia Bc. Šarlota Ruiz de Gauna tajomníčka Ing. Daniela Roďomová ekonóm Mgr. Kamila Pisančíková školská psychologička Klaudia Koreňová samostatná referentka pre verejné obstarávanie Mária Haršányová personálny a mzdový referent Silvia Petríková študijná referentka Alena Jašeková samostatná referentka Anna Petrovičová pokladníčka, hospodárka Milan Drobena školník, údržbár Helena Misanyiová vrátnik- informátor Helena Strapáková vrátnik- informátor Štefánia …

Zobraziť stránku »