↑ Return to Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanec Funkcia
Bc. Šarlota Ruiz de Gauna tajomníčka
Ing. Daniela Roďomová ekonóm
Mgr. Kamila Pisančíková školská psychologička
Klaudia Koreňová samostatná referentka pre verejné obstarávanie
Mária Haršányová personálny a mzdový referent
Silvia Petríková študijná referentka
Alena Jašeková samostatná referentka
Anna Petrovičová pokladníčka, hospodárka
Milan Drobena školník, údržbár
Helena Misanyiová vrátnik- informátor
Helena Strapáková vrátnik- informátor
Štefánia Homoľová upratovačka
Ľubica Bačeková upratovačka
Júlia Bizoňová upratovačka