↑ Return to Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanec Funkcia
Bc. Šarlota Ruiz de Gauna tajomníčka
Ing. Daniela Roďomová ekonóm
Klaudia Koreňová referent
Mária Haršányová personálny a mzdový referent
Silvia Petríková študijná referentka
Anna Petrovičová pokladníčka, hospodárka
Milan Drobena školník, údržbár
Helena Misanyiová vrátnik- informátor
Helena Strapáková vrátnik- informátor
Štefánia Homoľová upratovačka
Terézia Horváthová upratovačka
Gizela Klimová upratovačka