↑ Return to Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Meno
Mail –  k menu pripojte @szsbaza.sk
Telefón  02/55422028  
klapka : 
Baranovič, Tomáš, Mgr. baranovic 36
Botková, Hana, Mgr. botkova 36
Čipaková, Marcela, PhDr. cipakova 30
Gajdošíková, Dana, Mgr. gajdosikova 26
Galiková, Anna, Mgr. galikova 30
Gardošová, Ružena, RNDr. gardosova 38
Gécová, Miroslava, Mgr. gecova 38
Haladová, Darina, PhDr. haladova 23
Hasmundová Milada Mgr. hasmundova  22
Hodálová, Renáta, Ing. hodalova 38
Hrčka Peter, Ing. hrcka 23
Illiková, Iveta, Mgr. illikova 38
Jakubičková, Jana, PaedDr. jakubickova 34
Jediná, Andrea, Mgr. jedina 32
Kartiková, Mária, Mgr. kartikova 22
Krajňáková, Katarína, Mgr. krajnakova 39
Krišková, Alžbeta, Mgr. kriskova 30
Kuníková, Andrea, PhDr. kunikova 30
Lejová, Monika, PharmDr. lejova 32
Matisová, Ľubica, Mgr. matisova  28
Mikulová, Sylvia, Mgr. mikulova 36
Molková, Helena, PaedDr. molkova 22
Molnárová, Jarmila, Mgr. molnarova 28
Nemček, Tomáš, Mgr. nemcek 34
Ondrejová, Monika, PharmDr. ondrejova 33
Obrtalová Edita, Mgr. obrtalova 23
Ondrúšková, Viera, Mgr. ondruskova 26
Oravcová, Radka, Mgr. oravcova.radka 32
Oravcová, Terézia, Mgr. oravcova 28
Pavľaková, Ema, Mgr., PhD pavlakova 33
Porthová, Zlatica, PharmDr. porthova 32
Pospechová, Jana, RNDr. pospechova 22
Pozsárová Silvia, Mgr. pozsárova 23
Reháková, Jana, Mgr. rehakova 39
Rejdová, Tatiana, Mgr. rejdova 34
Rentková, Katarína, PhDr. rentkova 39
Roháčková, Mária, Mgr. rohackova 26
Sagan, Jozef, Mgr. sagan 25
Stančíková, Marta, Mgr. stancikova 34
Szikhart, Mário, Mgr., PhD. szikhart 32
Tocciová, Katarína, PhDr. tocciova 22
Tunová, Mária, Mgr. tunova 34
Voltner, Milivoj, Mgr. voltner 22
Záhradníková Judita, Mgr. brezovska 23
Žáčiková, Simona, Mgr.  zacikova  26
Žarnay, Jakub, Mgr. zarnay 36
Uznané kredity za vzdelávanie  TU