Školské kolo SOČ

Dňa 21.2.2019 sa konalo školské kolo SOČ, kde sa zúčastnili žiaci III.FL a IV.FL s prácami, ktoré boli rôznorodé, ale veľmi zaujímavé. Prezentácie žiakov boli veľmi zaujímavé a bolo cítiť zanietenosť, ktorú prenášali aj na publikum. Mali sme prizvaných hostí z Farmaceutickej fakulty UK a SAV, ktorí  vysoko hodnotili pripravenosť a úroveň prác našich žiakov.

Všetci postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať 4.4.2019.  

06 Zdravotníctvo farmácia

1.miesto Viktória Hupková – Príprava afinitného biosenzora pre detekciu CEA biomarkera a diagnostiku nádorových ochorení (III.FL)

2.miesto Kristína Molnáriová – Liekové formy v lekárni – individuálne pripravované (IV.FL)

04 Biológia

1.miesto Ariela Pavlovičová – Ľudové liečiteľstvo vo veterinárnej medicíne (Vlkovec obyčajný) (IV.FL)

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.miesto Martin Toncar – Bunka očami mikroskopu (III.FL)