Školské kolo SOČ 2018

Školské kolo SOČ sa na našej škole uskutočnilo dňa 28.2.2018. Súťažilo 7 žiakov, z toho  6 žiaci pristúpili k obhajobe. Svoje práce prezentovali ústne a prezentáciou. Do krajského kola postúpili 4 práce. Žiaci mali výbornú oporu v obecenstve, ktoré ich podporovalo potleskom. Svojou prítomnosťou nás podporil aj hosť z Farmaceutickej fakulty pán Prof. Ing. Milan Nagy CSc. Všetkým súťažiacim a školiteľom gratulujeme. Tí, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste postupujú do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční 5.4.2018 na SPŠE K. Adlera 5 v Bratislave.

Umiestnenie bolo nasledovné:

03 – Chémia a potravinárstvo

I.miesto Gabriela Kaplocká – Kyselina acetylsalicylová v potravinách

04 – Biológia

I.miesto Dominika Řádová – Stanovenie obsahu celkových hydroškoricových derivátov a flavonoidov v rumančekových čajovinách

 06 – Zdravotníctvo a farmakológia

I.miesto  Erik Mokroš, Hana Špaleková – Koloidné striebro versus antibakteriálne liečivá (III.FL, III.ZL)

II.miesto Erika Šrámková – Liečivé huby (IV.FL)

III.miesto Simona Ihelková – Infekcie močových ciest (IV.FL)

 

Bez umiestnenia Marek Moravčík – Porovnanie kvality čajov z mäty piepornej.