Školské kolo SOČ

Dňa 16.2.2017 sa na našej škole už tradične konalo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov so 6 prácami. Boli to veľmi poučné a hodnotné práce, ktoré ocenili aj naši hostia zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Dubovický ale aj MUDr. Sotníková. Porota mala čo robiť, aby sa rozhodla, ktoré práce postupujú do krajského kola, pretože úroveň je vysoká a aj prezentujúci žiaci si vedia výborne svoje výsledky vynikajúco obhájiť. Týmto by som chcela pochváliť a oceniť aj školiteľov, lebo bez nich a ich cenných pripomienok by práce a prezentácie nemali tak vysokú úroveň.

Výsledky:

Zdravotníctvo a farmakológia:

1.miesto Simona Tothová  – Farmakoterapia a fytoterapia pri chorobách  tráviacej sústavy

2.miesto Annamária Horváthová – Fytoterapia a ľudové liečiteľstvo

3.miesto Erika Vojčáková a Katarína Polláková – Vplyv výživy a hygieny na ústnu dutinu

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie:

1.miesto Dominika Čechová – Je zubná pasta naozaj dôležitá?

04 Biológia:

1.miesto Erik Mokroš – Prírodná bylinná masť

17 Pedagogika, psychológia, sociológia:

1.miesto Gabriela Kaplocká – Ženy v medicíne

Všetkým blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 5.4.2017