Školský rok 2019/20 – 2. polrok

27.2.2020 – Školské kolo SOČ

Školského kola sa zúčastnilo celkovo 5 prác. Každá bola vypracovaná na vysokej úrovni a aj na prezentácii svojej práce si žiačky dali záležať. Ocenila to porota, ale aj pozvaní hostia.. Do krajského kola postúpili: z 1.miesta práce Sabiny Vachovej (IV.FL) a Natálie Pražienkovej (III.FL) a práca Diany Bílikovej (IV.ZL) z 2.miesta.  Viac…