Školský rok 2019/20 – 2. polrok

29.6.2020  – Pilates štúdio Denisa Owen

I.DFT sa v rámci predmetu RRCx zúčastnla odbornej exkurzie v Pilates štúdio Denisa Owen v Pezinku. Pod odborným dozorom pani majiteľky sme si aj zacvičili. Študenti spoznali pilates v celej jeho škále a motivovala ich do ďalšieho štúdia. FOTO


7.6.2020  – Strieborná ostrá dobrodružná expedícia DoFE

z Horných Orešian do Pezinku preverila výdrž a schopnosti našich dofákov. Sila tímu pomohla a všetci zvládli nástrahy terénu, prekonali sa a nakoniec úspešne došli do cieľa. Blahoželáme. FOTO


19.6.2020  – Expedícia DoFE Malé Karpaty 2020

Aj napriek nepriazni počasia úspešne prebehla Bronzová expedícia. Niektorí siahli na dno síl a niekto to musel vzdať. Napriek tomu ostane v nás, že sme sa zase v niečom prekonali.

FOTO

A


4.3.2020  – Prednáška „Kontaktné šošovky“

Prednáška Pani RNDR. Oľgy Gavorovej    zaujala nielen žiakov optikov 3.a 4.ročníka., ale aj odborných vyučujúcich .

Viac…

FOTO

a


27.2.2020 – Školské kolo SOČ

Školského kola sa zúčastnilo celkovo 5 prác. Každá bola vypracovaná na vysokej úrovni a aj na prezentácii svojej práce si žiačky dali záležať. Ocenila to porota, ale aj pozvaní hostia.. Do krajského kola postúpili: z 1.miesta práce Sabiny Vachovej (IV.FL) a Natálie Pražienkovej (III.FL) a práca Diany Bílikovej (IV.ZL) z 2.miesta.  Viac…