Školský rok 2019/20 – 1. polrok

31.01.2020  – Plné vrecká peňazí

Žiaci a učitelia našej školy už po 7.raz tradične ukončili I. polrok   návštevou divadla. Divákov zabavil veselý príbeh o túžbe po rýchlom zbohatnutí. Herci podali vynikajúce výkony a z predstavenia všetci odchádzali s dobrou náladou a  pekným umeleckým  zážitkom.

30.01.2020  – Expert geniality show

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 30 žiakov. Získali sme 2 tituly TOP EXPERT  a 16 titulov EXPERT.  Najväčší úspech zaznamenal Martin Toncar z triedy IV.FL, ktorý získal vo svojej kategórii O34  1. miesto z 1 166 súťažiacich z celej SR, čím sa stal najúspešnejším expertom a získal titul TOP EXPERT. Titul TOP EXPERT získal ešte i Max Ružička z triedy IV.MAS, ktorý sa umiestnil na celkovom 93. mieste.

28.01.2020  – Projekt DOROTKA

Tento týždeň dve naše žiačky Timea Oršová z triedy I. ZL a Sára Škabla z triedy I. FL, v rámci projektu Dorotka opäť navštívili deti v MŠ Šťastná. Tento krát si malá „Dorotka“ zlomila nohu. FOTO

28.01.2020  – Exkurzia Dudince

Študenti odboru DFT navštívili kúpeľný dom Diamant. Vyskúšali si na sebe ako pacienti, ale aj ako terapeuti podávanie subakválnej  masáže, škótske streky, perličkový kúpeľ či vírivý kúpeľ.

 

19-24. 1. 2020 – LVK

Náš vydarený LVK bol v lokalite Roháče-Spálena. Prechodným domovom sa nám stala chata Zverovka. Užili sme si snehu, lyžovania a dobrej nálady počas večerných programov a karnevalu…

FOTO

22. 1. 2020 – Únia nevidiacich a slabozrakých

Žiaci IV.OO na odbornej exkurzii získali veľa nových informácií o fungovaní a  hlavných cieľoch Únie slabozrakých a taktiež mali možnosť vyskúšať si rôzne kompenzačné pomôcky pre slabozrakých.. FOTO

15.1.2020 – OPTICI V SAGITTE, spol. s r.o

Optici 4.ročníka spolu s vyučujúcimi  p.Studnickým a p.Nemčekom, boli na odbornej exkurzii vo firme Sagitta. Vypočuli si prednášku o histórii firmy, jej obchodnej stratégii a nazreli do výroby okuliarových šošoviek s najnovšími technologickými postupmi. FOTO

18.-19.12.2019 – Vianočný volejbalový turnaj

Za účasti skoro všetkých tried prebehol tradičný volejbalový turnaj. Výborná atmosféra nás naladila na prichádzajúce vianočné sviatky. Nechýbal ani benefičný zápas s tímom  učiteľov. Víťazi v kategórii dievčat IV.FL, a v kategórii mix II.DFT.  FOTO

13.12.2019 – Návšteva zubného múzea v LINZI

Žiačky 3.a 4. ročníka z odboru ZUA s pp. Rentkovou, Záhradnikovou a Haladovou navštívili zubné múzeum v LINZI.
Múzeum vystavuje exponáty od r. 1700, prehľad vývoja zubnej medicíny a zubnej techniky až do dnešnej doby. Mesto Linz je spojka histórie s modernou, kolíska známej Lineckej symfónie W.A.Mozarta aj známeho Lineckého koláča.  FOTO

9.12.2019 – VI. Mikulášska zbierka

Mikulášska zbierka do Centra pre deti a rodiny NECPALY bola tento rok veľmi štedrá. Vďaka patrí žiakom, učiteľom a nepedagogickým pracovníkom. Deti sa budú tešiť oblečeniu, školským pomôckam, potrebám do domácnosti, hračkám, knižkám a samozrejme najviac sladkostiam..     FOTO

7.12.2019 – Čarovné vianočné trhy – Györ

Čarovné vianočné trhy, maďarské špeciality, malebné uličky, domčeky a históriu, to nám ponúkol Györ. V sobotu si žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci vychutnali predvianočnú atmosféru v tomto malom maďarskom mestečku.   FOTO

04.12.2019 – Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V školskom kole žiaci 3. a 4. ročníka prejavili nielen svoju súťaživosť, ale i komunikačné zručnosti a vedomosti zo slovenskéko jazyka.Najlepšie sa umiestnili  Sofia Stopková, III.ZL, Ivona Mikljanová, III.MAS a Veronika Machová, III.ZL. V krajskom kole OL SJL nás bude reprezentovať Sofia Stopková z III.ZL. Prajeme jej veľa šťastia!

04.12.2019 – Odborná exkurzia vo FABlab-e

Žiaci III.OO spolu s p. Rejdovou navštívili laboratóriá FABlabu vo Vedeckom parku UK. „Priestor na zhmotňovanie vašich snov“, umožňuje verejnosti zrealizovať  nápady pomocou 3D tlačiarne, vyrezávacieho plotra a laserovej vyrezávačky. Ukážky práce na  týchto zariadeniach  študentov zaujali a boli doplnené odborným výkladom pracovníkov. FOTO

29.11.2019 – Deň otvorených dverí – 1. termín

Návštevníkom sme ukázali ako to u nás v škole vyzerá. V rozhovoroch so študentmi sa záujemcovia o štúdium mohli dozvedieť veľa užitočných informácií  a prezrieť si praktické ukážky obsahu štúdia v jednotlivých študijných odboroch. Ďakujeme  za návštevu a budeme sa tešiť, ak  sa budúci školský rok u nás spolu stretneme.     FOTO

 29.11.2019 – Best in English – online competition

Do 9. ročníka medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku úrovne B2 a C1 sa zapojilo 12 žiakov.  V minulom roku súťažilo 21 100 študentov z 992 škôl, z 30 krajín. Súťaž preveruje vedomosti z gramatiky, posluchových cvičení a videa. Najviac bodov získali Mikljanová Ivona z III.MAS, Petrovičová Ivana z III.FL a  Lišková Kristína z III.FL.  Gratulujeme  za vynikajúce vedomosti a odvahu.

27.11.2019 – Patologické múzeum Viedeň

Žiaci II. MAS/OT a II. AV/OO dňa 27. 11. 2019 navštívili Anatomicko-patologické múzeum vo Viedni. Pedagogický dozor zabezpečili p. Kuníková, p. Čipáková a p. Hrčka. Viac…  

FOTO

25.12.2019 – Projektové matiné

Učitelia školy si vypočuli  skúsenosti účastníkov odborných stáží, ktoré sú aktivitami Erasmus+ projektu „Európske trendy v zdravotníckych profesiách“. Do spoločnej hry ich potom  vtiahli študenti, ktorí prišli porozprávať ako sa darí v projekte DofE a matiné ukončili prezentácie úspešných odborných prác z odborov ZL a FL. Ďakujeme všetkým prezentujúcim za veľmi zaujímavé spoločné chvíle.

22.11.2019 – Súťaž Expert geniality show

Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 30 „expertov“. Sú medzi nimi stáli účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja v prvom ročníku a až do ukončenia štúdia sa jej zúčastňujú, ale každý rok nám pribúdajú noví experti z prvých ročníkov. Súťažiaci si zvolia dve témy. Ako sa darilo našim expertom sa dozvieme začiatkom roka 2020.   FOTO

19.11.2019 – Olympiáda z nemeckého jazyka

V  školskom kole Olympiády z nemeckého jazyka boli najúspešnejší v kategórii 2D  David Frey z II.ZL, Franciska Major z II.ZUA, Mariana Gašparovičová z  II.MAS a v kategórii 2C Ornella Hanzalíková z II.ZUA. Blahoželáme! Obsahom Olympiády bola ...Viac    FOTO

15.11.2019 – Silná ruka’19

V súťaži o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku sa veľmi dobre darilo našim 3 dievčatám. Nicol Nagyová z III.MAS obsadila skvelé 3.miesto v kategórii do 60 kg. Miriam Hanuskova z II MAS obsadila tiež 3.miesto v kategórii 60+ a Anastázia Domin skončila na peknom 5.mieste. Všetky  postúpili do Slovenského finále, ktoré bude 22.11.2019 v Košiciach. Držíme im palce! FOTO

15.11.2019 – Prednáška z Ústavu pamäti národa o Nežnej revolúcii

V predvečer Nežnej revolúcie sa konala na našej škole odborná prednáška o Nežnej revolúcii. Našim hosťom bol historik z Ústavu pamäti národa pán Klubert PhD., ktorý nám
porozprával nielen o tom ako fungovalo zdravotníctvo za minulého režimu, ale vďaka tejto prednáške mohli žiaci slobodne diskutovať o tom aké je dôležité na to nezabudnúť.

14.11.2019 – Informatická súťaž  iBOBOR

Do súťaže, ktorej cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie a ich kreatívnejšie používanie sa zapojilo 14 žiakov  z 1. a  2. ročníka v kategórii Junior. Pripojili sa k celkovo 89 768 účastníkom na Slovensku, aby si otestovali  logické myslenie  pri riešení zaujímavých úloh.

13.11.2019 – Olympiáda v anglickom jazyku

V  našom školskom kole sa na 1. mieste sa umiestnila žiačka Ivona MIKLJANOVÁ (III. MAS), na 2. mieste žiačka Veronika FORGÁCSOVÁ (II. OO) a na  3. mieste žiačka Daniela STAŇKOVÁ  (I.ZUA a). Všetkým súťažiacim a výherkyniam srdečne blahoželáme a Ivone Mikljanovej držíme palce v okresnom kole OAJ.  FOTO 

11.11.2019 – Odborná prednáška o dentálnom zdraví

Študenti I.ZUA a 18.11. aj žiaci I.ZUA b sa  zúčastnili odbornej prednášky o dentálnom zdraví.
Prednáška mala dve časti :Teoretickú časť a praktickú  časť.
Ďakujem vedeniu školy, za ústretovosť pri organizovaní týchto akcií v priestoroch školy už po piaty  krát pre našich žiakov.
Viac …

7.11.2019 – Olympiáda z nemeckého jazyka

V  školskom kole Olympiády z nemeckého jazyka boli najúspešnejší v kategórii 2D  David Frey z II.ZL, Franciska Major z II.ZUA, Mariana Gašparovičová z  II.MAS a v kategórii 2C Ornella Hanzalíková z II.ZUA. Blahoželáme! Obsahom Olympiády bola ...Viac    FOTO

8.11.2019 – Bibliotéka- podporuje záujem o čítanie

Žiaci I.FL sa s p.p. Mgr. Roháčkovou  zúčastnili knižného veľtrhu s dlhoročnou tradíciou – Bibliotéka 2019 v bratislavskej Inchebe. Každý si tam mohol nájsť tú „svoju“ knihu, stretnúť sa s obľúbeným spisovateľom, vypočuť si zaujímavé prednášky o literárnej tvorbe, alebo si len tak posedieť v Jesennej čitárni. Bibliotéka všetkých zaujala a určite podporila vzťah žiakov ku knihám a čítaniu.

8.11.2019 – Drotár

Divadlo Andreja Bagara z Nitry hosťovalo v SND v Bratislave s veselohrou od Jána Palárika „DROTÁR“. Žiačky z II. OO s triednou Mgr. Roháčkovou a p. PhDr. Haladovou si kultúrne spríjemnili piatkový večer návštevou tejto hry. Predstavenie bolo nabité tempom a energiou. FOTO 

6.11.2019 – Múzeum holokaustu v Seredi

Triedy I.ZL a I.ZUAa navštívili toto autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny a zároveň slúži aj ako pamätník zavraždeným Židom zo Slovenska. Odkaz, ktorý si žiaci odniesli z tejto odbornej exkurzie bol, aby sme NEZABUDLI…

4-5.11.2019 – Vyšné Hágy odborná exkurzia

Študenti IV.ZL sa  zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch spolu s vedúcou študijného odboru RNDr.Ruženou Gardošovou a s triednou profesorkou Ing.Renátou Hodálovou. Viac …

25.10.2019 – KOŽaZ – streľba

Žiaci III.OT vyskúšali streľbu na profesionálnej strelnici v Športovo-streleckom klube pri SAV. Bolo to pre nás všetkých veľmi poučné, o čom svedčí aj náš čas strávený na strelnici, z plánovaných 60 na 130 minút. Ďakujem za skvelý výklad a výuku našim inštruktorom, ktorí nás sprevádzali. FOTO 

23.10.2019 – Farmaceutickí laboranti – exkurzia

Naši druháci z odboru FL sa počas cvičení prípravy liekov zúčastnili motivačnej exkurzie v lekárni. Boli milo prekvapení prístupom vedúcej p. Mgr. Grácovej, ktorá ich previedla celou lekárňou a samozrejme im aj veľa prezradila, čo ich čaká v ich profesii, aká je ich úloha v lekárni. Ďakujeme pani vedúcej, že nám umožnila vstup do lekárne a za jej odborný výklad.

22.10.2019 – DFT – Joga v štúdiu spolužiaka

Študenti I. DFT, absolvovali v rámci predmetu rekondično – relaxačné cvičenia, zaujímavú hodinu jogy. Študent II. DFT Gejza Zošťák, previedol svojich mladších spolužiakov tajomným cvičením jogy, priamo v nádhernom prostredí svojho štúdia. FOTO 

21.10.2019  –  Záložka spája slovenské školy

Žiaci II.ZL,III.ZUA a III.FL sa zapojili do 8.ročníka celoslovenského projektu Záložka spája slovenské školy. Naše záložky poputujú do Košíc na Zdravotnícku školu a ich študenti nám pošlú svoje záložky. Projekt slúži na podporu čítania.Téma tohtoročných záložiek bola dosť ťažká ale naši študenti si s ňou poradili …dobre. Posúďte sami.

18-20.10.2019  –  15. Odborný kongres očných optikov a optometristov Slovenska

Aj  tento školský rok dostali žiaci odboru očný optik pozvanie od Predstavenstva Optickej únie Slovenska na Odborný kongres, ktorý sa uskutočnil v hoteli Družba v Demänovskej doline a zúčastnili sa ho 4 vybrané žiačky zo IV.OO spolu s vedúcou odboru očný optik PhDr. D.Haladovou a odbornou vyučujúcou p.Mgr. T.Rejdovou. Foto

18.10.2019 – Úspech v krajskom kole v AMAVETe

Viktória Hupková zo IV.FL  nás v súťaži reprezentovala so svojím projektom „Vývoj biosenzora pre detekciu CEA onkomarkra“. Porota projekt ocenila a  posunula do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 7. – 8. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky v Inchebe. Poďakovanie patrí aj SAV Chemickému ústavu, kde sa  projekt realizoval.

17.10.2019  –  Medzinárodné školenie Ottobock

Žiaci II. OT  v sprievode p. Kuníkovej a p. Čipákovej sa zúčastnili školenia pre ortotikov, protetikov či ortopedických technikov, ktoré sa konalo v českom mestečku Hustopeče pod záštitou firmy Ottobock. Žiaci absolvovali atraktívny program vyplnený workshopmi, či stretnutiami so zaujímavými ľuďmi. Bola to úžasná prezentácia odboru, ktorý žiaci študujú. Foto

11.10.2019  –  IX. ročník  Dňa ústneho zdravia

Akcie sa zúčastnili študenti IV.ZUA, kde si v rámci hodín „hygiena dutiny ústnej“, pripravili rôzne aktivity pre 345 detí z MŠ a ZŠ.  Deti boli aktívne a súťaživou formou získavali vedomosti. Akcia, ktorá trvala do poobedia, dopadla výborne. Mali sme veľkú radosť, že podujatie sa deťom páčilo. Odchádzali sme síce unavení, no zato s dobrým pocitom. Foto

11.10.2019  –  Svetový deň obezity

V tento deň, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka federácia a organizácia v r. 2015, nás navštívila p. RNDr. Hana Vrabcová, ktorá sa venuje poradenstvu pre výživu. Pani doktorka  mala prednášku o obezite a zdravotných problémoch, ktoré môžu byť jej dôsledkom. Prednášky sa zúčastnili naši žiaci II.ZL a IV.ZL, ktorí mali možnosť vyskúšať si meranie zloženia ľudského tela na prístroji Inbody. Foto

10.-12.10.2019  –  #Erasmusdays 2019

Školu zdobili fotky účastníkov  projektu „Európske trendy v európskych profesiách“ a  v školskom rozhlase bývalí účastníci projektu odpovedali na otázky  možno  budúcich účastníkov. Tak sme sa pripojili k 3860 organizáciám  po celom svete a propagovali program Erasmus+, ktorého  príležitosti poznávame na našej škole od roku 2016.

10.10.2019 – Očný screening v Poluse

Na počesť  „Medzinárodneho dňa zraku“ študenti 4.ročníka z odboru očný optik robili na pristroji  od firmy Essilor  očný screening, ktorým je možné zistiť, či človek potrebuje okuliare, resp. ako vidí s okuliarmi. Preverovali monokulárne a binokulárne videnie, farbocit a priestorové videnie. Pri zlých výsledkoch bola doporučená zmena okuliarov, alebo návšteva očného lekára. Fotky 

8.10.2019 – Deň župných škôl  – Pezinok

V rámci Dňa župných škôl sme úspešne prezentovali našu školu aj v Pezinku. Žiačky z odborov FL, ZL, OO, OT a ZUA predstavili  študijné odbory, opísali čo štúdium obsahuje a aké je uplatnenie absolventov v praxi. Prezentácia odborov pokračovala pri stánku, kde žiaci spolu s učiteľmi odpovedali na zvedavé otázky záujemcov. Fotky

4.10.2019 – Župné školy v AVIONE – boli sme tam

Na 9. ročníku  podujatia organizovaného Bratislavským samosprávnym krajom sa prezentovalo 54 stredných škôl a gymnázií. Okrem informačných stánkov  škôl bol na pódiu pripravený aj sprievodný program, kde sa striedali informácie o školách, odboroch vzdelávania, možnostiach štúdia a úspechoch škôl s vystúpeniami žiakov a pedagógov. Fotky

27.9.2019 – Európska noc výskumníkov

13.ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku- Európska noc výskumníkov, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci I.OO/OT a I.ZL s p.Hodálovou a p.Rejdovou v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Obsahom podujatia boli interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov formou vedeckých stánkov, workshopov, zaujímavých prednášok a diskusií.

25.9.2019 – I.ročník Župného športového dňa BSK

V  areáli športu Pavla Gleska na Mladej Garde  sme si vychutnali  súboje vo futbale chlapcov i dievčat, v atletike a vo volejbale dievčat. Deň plný športu bol výnimočný najmä pre Eszter Panyikovú z II.ZUA, ktorá osobným rekordom v skoku do diaľky získala skvelé 3.miesto a naše futbalistky, ktoré v turnaji obsadili výborné 2.miesto. Tešíme sa na ďalšie športové momenty na budúci školský rok. FOTKY

20.9.2019 – Zbierka Biela pastelka

Aj tento rok dva tímy žiakov z I.DFT vyšli do ulíc mesta, aby pomohli nevidiacim urobiť tmavý deň svetlejším.

 

 

20.9.2019 – DofE Day

Naši absolventi ceny vojvodu z Edinburghu prezentovali svoje aktivity našim prvákom a podelili sa s nimi o svoje zážitky z expedícií a skúsenosti pri dosahovaní svojich cieľov vo všetkých troch oblastiach – talent, šport a dobrovoľníctvo.

FOTO

18.9.2019 – Prezentácia firmy Zeiss na našej škole

Zástupca firmy Zeiss p.Podhorny  prednášal o najnovších technických informáciách z odboru očnej optiky. Ukázal ako pokročili  objednávacie systémy cez internetové aplikácie a široké portfólio optických skiel, ktoré sa dajú vyrobiť.  Oboznámil nás o individuálnych sklách a ich použití v praxi. Výbornú prednášku ukončil  ukážkou katalógu firmy Zeiss, ktorý nám daroval  pre potreby vyučovania. FOTO

17.9.2019 – Privítali sme študentky zo Španielska

Partnerskej  zdravotníckej škole v Madride sme sprostredkovali odbornú 2 – týždňovú ERASMUS+ stáž pre 2 ich študentky. Počas pobytu sa prídu  pozrieť aj na naše vyučovacie hodiny a  prisľúbili študentom porozprávať  o svojej krajine. Hľadáme študentov – dobrovoľníkov, ktorí by im pomohli spoznať Bratislavu – info p. Tunová kab. č.40.

10.9.2019 – DofE – Slávnostné oceňovanie

Na slávnostnej ceremónii Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, si prevzali cenu bronzovej úrovne deviati žiaci:
Nikol Chvílová, Patrícia Jašíková, Natália Tardíková, Sára Vašková, Viktória Kolodzeiová, Anikó Keszán, Vanesa Slezová, Rastislav Mišovský a Veronika Trewaleczová. Všetkým srdečne blahoželáme. .FOTO

6.-7.9.2019 – ANGIS – konferencia FL

Na odbornej konferencii farmaceutických laborantov  sa zúčastnila IV.FL spolu s odbornými učiteľmi. Dozvedeli  sa veľa odborných informácií, ktoré môžu zužitkovať v praxi. Napríklad, že slzný film sa skladá z troch základných zložiek, ktoré sa jednotlivo dajú podávať do oka po vyšetrení oftalmológom.

5.9.2019 – KOŽaZ na Železnej studienke

Pán Marián Sabó z Hasičského a záchranného zboru hl.mesta SR Bratislavy spolu s dobrovoľnými hasičmi z Dúbravky našich žiakov 3.ročníka so zanietením oboznámil s ich profesiou. V druhej časti si žiaci vyskúšali svoje zručnosti z prvej  pomoci zranenému a z úloh spojených s hasičskými činnosťami. Najviac sa darilo žiakom z III.ZUA, ktorým hasiči  venovali svoju polokošelu s podpismi. FOTKY

4.9.2019 – Olympijský deň – opäť bolo super!

Náš krásny slnečný spoločný deň plný pohybu a zaujímavostí. S olympijskými ideálmi a hodnotami. S priateľmi súčasnými i budúcimi. So zážitkami, ktoré sa stanú spomienkami, ktoré vždy potešia. FOTKY

 

2.9.2019 – Zahájenie školského roku 2019/2020

Po príjemných prázdninách sme sa opäť všetci stretli. Pozdravili sme sa, povedali si ako ďalej v novom školskom  roku. Zoznámili sme sa s novými prvákmi, novými učiteľmi a všetkými zmenami, ktoré sa počas prázdnin udiali. Tak začíname!