SOČ – krajské kolo

Dňa 4.4.2019 sa konalo krajské kolo SOČ, v ktorom nás reprezentovali štyria žiaci s rôznou problematikou. Boli to A. Pavlovičová IV.FL, M. Toncar III.FL, K. Molnáriová IV.FL a V. Hupková III.FL, pričom dvaja žiaci presvedčili hodnotiacu komisiu, že ich práce sú natoľko zaujímavé a hodnotné pre spoločnosť, že sú hodné postupu do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 24. – 26. apríla 2019 v Košiciach.

Súťažiaci a umiestnenie:

04 Biológia

Ariela Pavlovičová – bez umiestnenia

06 Zdravotníctvo farmakológia

Viktória Hupková1. miesto postup do celoštátneho kola

Kristína Molnáriová – bez umiestnenia

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Martin Toncar2. miesto postup do celoštátneho kola

Všetkým, ktorí reprezentovali školu gratulujeme a postupujúcim držíme palce do celoštátneho kola.

článok pripravila: PharmDr. Lejová