SOČ – krajské kolo

Dňa 5.4.2017 sa konalo krajské kolo SOČ, kde našu školu reprezentovali Annamária Horváthová s prácou Fytoterapia a ľudové liečiteľstvo v sekcii 06 Zdravotníctvo farmácia, Simona Tóthová s prácou Farmakoterapia a fytoterapia pri chorobách tráviacej sústavy  v sekcii 06 Zdravotníctvo farmácia, Erik Mokroš s prácou Prírodná bylinná masť v sekcii 04 Biológia a Gabriela Kaplocká s prácou Ženy v medicíne v sekcii 17 Pedagogika, psychológia, sociológia .

Žiaci boli výborne pripravení a aj prezentácie mali pekne spracované. Veľmi nás potešilo, že jedna práca bola tak dobre pripravená a spracovaná, že aj porotu zaujala. Naša Annamária Horváthová sa umiestnila  na 1.mieste a postupuje do celoslovenského kola do Banskej Bystrice, ktoré sa bude konať 26.-28.4.2017.

Gratulujeme nielen žiakom, ktorí svoj čas venovali prácam a pokusom, ale aj učiteľom, ktorí sa im venovali a dávali im cenné rady, ktoré ich posunuli ďalej.