Staršie udalosti šk. roku 2020/21

16.06.2021 – Prednáška pre  Optikov

Posledné hodiny praktických cvičení 1. a 2. ročníka očných optikov boli veľmi zaujímavé. Našu školu navštívila konateľka firmy Sagitta spol.s.r.o.- Ing. Jana Čierna a Ing. Stanislava Šebeňová – manager pre obchodné oddelenie okuliarových šošoviek a zákazníckeho centra a marketingu a vyučujúca COLx sl. Tűnde Foglszinger. Viac

16.06.2021 – Odborná exkurzia v Joga centre

Žiaci I.DFT v rámci predmetu RRC sa počas prezenčného vyučovania postupne v troch skupinách prestriedali na odbornej exkurzii v Joga centre u ich spolužiaka z III.DFT Gejzu Zošťáka. V príjemnom prostredí sme si precvičili jogu a taktiež diskutovali na tému fyzioterapie a ďalšieho odborného vzdelávania. FOTO

11.06.2021 – Matematický klokan 2021

Titul úspešného riešiteľa (patria medzi 20% najúspešnejších riešiteľov z celej SR) získali Natália Rajtáková z I.ZL a Eliška Suránová z I.FL, ktorá získala ešte i titul školského šampióna, keď až 88,35% žiakov malo menej bodov.
Úspešným riešiteľkám blahoželáme a NF Educatio ďakujeme za úhradu štartovného.

a

19.5. 2021 – Slávnostná ceremónia DofE

Na slávnostnej ceremónii DofE  bolo ocenených 28 účastníkov DofE z našej školy.
Oceneným prišli blahoželať aj zástupcovia z Národnej Kancelárie DofE  a BSK.

a

FOTO

14.05.2021 – EXPERT GENIALITY SHOW

 Naša škola sa každý rok pravidelne zapája do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show. V tomto roku 30 žiakov našej školy vypracovalo test z 2 súťažných tém, ktoré si mohli vybrať zo 6 tém – Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy.  Ďakujeme NF Educatio za úhradu štartovného a budeme netrpezlivo čakať na výsledky.

22.04.2021 – Deň zeme

Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Eco Club na našej škole organizoval online udalosť ku Dňu Zeme, ktorá sa uskutočnila 21.4.2021 a ani my a naši žiaci sme nezabudli na tento deň a mnohí šikovní prispeli vytvorením užitočného materiálu v nemeckom a anglickom jazyku, ktorí sme dali na nástenku na prízemí vpravo. 

VIAC

20.04.2021 – Matematický klokan 2021

Súťaže Matematický klokan sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Jeden z hlavných cieľov súťaže je ponúknuť žiakom zaujímavé, neučebnicové úlohy, na riešenie ktorých potrebujú trochu logiky a zdravý sedliacky rozum. Aj preto je táto súťaž u našich žiakov obľúbená. Výsledky budú zverejnené najneskôr 12. mája 2021 na www.matematickyklokan.sk
 FOTO

a


Tešíme sa z veľkého úspechu! Naša žiačka Ivona Mikljanová zo IV.MAS získala  1.miesto v celoštátnom kole olympiády OAJ v kategórii 2D.  

Tešíme sa

a


Diplom a poďakovanie za účasť školy v aktivitách   Európskeho týždňa odborných zručností 2020. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť povedomie o význame a prínose odborného vzdelávania a prípravy.

a

a


25.02.2021 – Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ bolo tento rok netradične online cez aplikáciu MS Teams. Naši žiaci sa s tým skvele popasovali a prezentácie si pripravili veľmi hodnotné a zaujímavé. Do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať online 25.-26.3.2021 postúpili tri práce.  V kategórii 04 Biológia – Nina Izsáková a 06 Zdravotníctvo, farmakológia – Tomáš Tichý a Anikó Keszán. Blahoželáme! Viac…

19.01.2021 – Úspech v olympiáde z anglického jazyka

Naša žiačka Ivona Mikljanová z triedy IV.MAS, sa umiestnila na  1. mieste v okresnom kole olympiády OAJ v kategórii 2D a postúpila do krajského kola. V krajskom kole sa opäť  umiestnila na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a veľmi držíme palce!

17.12.2020  – Súťaž Európskeho týždňa odborných zručností 

Náš tím štvrtákov z odborov AV a ZuA, pod vedením Tomáša Tichého(AV), ktorý sa zúčastnil v septembri 2020  odbornej stáže na Sicílii v mestečku Pozzo di Gotto, získal  svojim videom krásne 2.miesto v Súťaži „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“, ktorú zorganizovala národná agentúra SAAIC pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností 2020. K ich úspechu prispeli aj naši žiaci, ktorí sa zapojili do hlasovania a podporili ich.  Ďakujeme!

11.12.2020 – STOLČEK PRESTRI SA! – zbierka potravín

 Veľmi pekne ďakujeme učiteľom, pracovníkom školy, žiakom a ich rodičom za podporu pri zbierke trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Vďaka  dobrovoľným darcom  sa našej škole v rámci tejto, u nás už pravidelnej dobročinnej akcie, podarilo pomôcť tým, ktorí to momentálne potrebujú.

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Žiaci tretieho ročníka odboru zdravotnícky laborant pripravili pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS aktivitu. Kliknite a dozviete sa viac

https://sites.google.com/view/aids-hiv-info/domov

30.11.2020 – školské kolo Olympiády z nemeckého jazyka

V online školskom kole  získala 1. miesto  Franciska MAJOR z III.ZUA, 2. miesto  Natália SPUSTOVÁ z II. FL a 3. miesto  Stella FÚLÓPOVA z II. ZL. Všetkým súťažiacim ďakujeme a výherkyniam srdečne blahoželáme! Pri organizovaní spolupracovali vyučujúci NEJ – Mgr. Eva Nevedelová , Ing.Peter Hrčka a PhDr. Darina Haladová. Dievčatá z 1. a 2. miesta postupujú do okresného kola. Nech sa im v ňom darí!  FOTO

26.11.2020 – školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

V online školskom kole  sa na 1. mieste umiestnila Ivona MIKLJANOVÁ (IV. MAS),  ktorá postupuje do okresného kola, na 2. mieste  Veronika FORGÁCSOVÁ (III. OO) a na 3. mieste Sarah BELKOVÁ  (I.ZUA B). Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a srdečne im blahoželáme k  dosiahnutým výsledkom.

október, november 2020 – naši na súťaži AMAVET

Tento 23. ročník súťaže sa niesol vo virtuálnej rovine, čo bola ďalšia nová skúsenosť pre súťažiacich. Tamara Hricová a Natália Pražienková z odboru FL sa zúčastnili so svojimi projektami krajského kola, pričom do celoštátneho kola v kategórii Medicína a zdravotníctvo postúpila Natália Pražienková s projektom “Metabolický syndróm”. Viac

november 2020 – pomáhali sme pri  testovaní na COVID 19

Pri testovaní  na COVID 19 pomáhali aj naši žiaci (súčasní aj bývalí) a učitelia – ako dobrovoľníci, zdravotníci či členovia dobrovoľných hasičských zborov. Ďakujeme všetkým. 

12. 11. 2020 – zúčastnili sme sa súťaže iBobor

V tomto roku sa 35 žiakov 1. a 2. ročníka zapojilo do informatickej súťaže iBobor, aby si trénovali logické myslenie pri hľadaní správneho riešenia zaujímavých algoritmických problémov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili s výborným výsledkom Hatalová Viktória z 2.ZuA B a Anita Turčan z 2.FL.

26.10.2020 – ocenenie našich v rozvojovom programe DofE

Na prvej DofE online ceremónii prebehlo virtuálne ocenenie pre 1418 absolventov tohto programu od člena britskej kráľovskej rodiny a od prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Medzi nimi bolo aj  26 našich žiakov – bronzových, strieborných a prvý zlatý absolvent Juraj Kopčan. Blahoželáme  a sme  hrdí, že všetko zvládli aj v časoch korony.

15.-17.10.2020 – Erasmusdays u nás

Počas akcie sme si mohli pozrieť online výstavu fotografií z tohtoročných odborných stáží v Taliansku, Rakúsku a Českej republike, vypočuť si skúsenosti účastníkov počas online stretnutia a zvoliť si najlepší slogan pre naše Erasmus+ stáže. Víťazným sloganom sa stal „Kto nezažil nepochopí, kto zažil nikdy na túto skúsenosť nezabudne“.

September 2020 – Erasmus+ odborné stáže

V rámci projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách sa 19 študentov z každého študijného odboru zdokonaľuje praxou v odborných firmách na slnečnej Sicílii a 2 študentky masérky v štúdiu Bona Valetudo v Rakúsku. V liečebných kúpeľoch Ensana v Mariánskych Lázňach v rámci projektu Európske trendy v zdravotníckych profesiách II sú 2 študenti odboru DFT a 2 študenti odboru masér. Pozrite si fotky zo Sicílie.

9.9.2020  – KOŽaZ

Biely kríž – Dolný Červený kríž. Posledný deň sme nadviazali na tému Hasičského a záchranného zboru v krátkom teste. Žiaci si overili vedomosti z topografie, z logického myslenia a zručnosť v hode granátom na presnosť.   FOTO

Biely kríž – Dolný Červený kríž. Posledný deň sme nadviazali na tému Hasičského a záchranného zboru v krátkom teste. Žiaci si overili vedomosti z topografie, z logického myslenia

8.9.2020  – KOŽaZ

Dobrovoľní hasiči z Dúbravky, nám predstavili nové techniky na Železnej Studničke. Poučili nás o správaní sa počas požiaru a poskytovaní prvej pomoci v situáciách, s ktorými sa stretávajú pri zásahoch. FOTO

7.9.2020  – KOŽaZ

Na úvod školského roka, žiaci 3.ročníka mali naplánovaný Kurz ochrany života a zdravia. Konkrétne splav rieky Morava. Pre žiakov najobľúbenejšia forma KOŽaZ-u.  FOTO