Staršie udalosti školského roku 2021/22

9.11.2021 – Študentská kvapka krvi 2021

Podajte niekomu pomocnú ruku práve tým, že darujete krv. Slová piesne inšpirovali aj žiakov našej školy, ktorí v NTS Ružinov darovali najcennejšiu tekutinu K R V. Niektorých navštívila aj obava, no v príjemnej atmosfére sa rýchlo vytratila. K darcom patria: Horváthová Simona, Václavová Linda –IV.ZUA, Korbeličová Natália – IV.OO, Matulová Lucia, Ševčík Juraj, Vykydalová Viktória, Weinbergerová Viktória -IV.Zl, Runová Marianna, Papik Barbara – II.DFT. Žiakov podporili a do zoznamu darcov patrí tiež p.zástupkyňa Runová, p.p. Portová a p.p.Sagan. Všetkým patrí veľké Ď A K U J E M E.

19.-21.10.2021 – Boli sme na odbornej návšteve v Srbsku

V rámci projektu Erasmus+ pani riaditeľka spolu so 4 zamestnancami školy navštívili partnerskú Medicínsku školu „7. apríl“ v Novom Sade v Srbsku. Spoznali tam systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, život partnerskej školy i organizáciu odbornej praxe ich žiakov. Nadviazali tam veľmi priateľské kontakty, ktoré plánujeme rozvíjať  následnou spoluprácou našich škôl. Informácia o našej návšteve sa objavila aj vo Vojvodinskej televízii. Pozrite si tu hned na začiatku relácie. 

22.10.2021 – Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Tento rok bol záujem zúčastniť sa veľký, čo nás nesmierne potešilo. Do  výberu sa dostalo 17 súťažiacich a na prvých  miestach sa umiestnili: 1. miesto: Karolína Weissová, IV. FL, 2. miesto: Hana Kočalková, I. ZUA A, 3. miesto: Attila Szlama, II. FL. Víťazom srdečne blahoželáme! A rovnako  žiakom, že nabrali odvahu popasovať sa s  úlohami a prezentovať svoje vedomosti z angličtiny. V okresnom kole držíme Karolíne palce!

14.10.2021 – Svetový deň zraku

Túto akciu poriadala známa firma Essilor, ktorá je výrobcom a distribútorom korekčných skiel. Naše žačky 4.ročníka robili samostatne screening s optickým pristrojom Visiotest pre návštevníkov OC VIVO v Bratislave. Pri tomto objektívnom vyšetrovaní mohli použiť svoje teoretické znalosti o rôznych vadách očí a zároveň poradiť návštevníkom OC aj riešenia v korekcii očí . Foto

14.-16.10.2021 – Pripojili sme sa k Erasmus days 2021

Projektový tím spolu s účastníkmi stáží pripravili spolu aktivity, ktorými sme zviditeľnili program Erasmus+ na škole i v okolí. Tento program EU financuje odborné stáže žiakov i učiteľov a podporuje tak  modernizáciu vo vzdelávaní a rozvoj osobných i odborných kompetencií účastníkov projektov. Ďakujeme všetkým ktorí prispeli a spolupracovali na aktivitách.  AKTIVITY 

8.10.2021 – Deň župných škôl

V priestoroch nového centra Nivy, ktoré je v blízkosti našej školy sa konal tohtoročný Deň župných škôl. Sme radi, že sme sa priaznivcom našej školy a prípadným záujemcom o štúdiu u nás mohli predstaviť aspoň v obmedzenom režime, ktorý je dôsledkom bezpečnostných  opatrení.

Ďakujeme za návštevu!

6.10.2021 – Župný športový deň 

Športovo založení žiaci našej školy sa zúčastnili zápolenia medzi župnými strednými školami v rôznych športových kategóriách. Počasie našťastie vyšlo a naše futbalistky, výborný tím z viacerých tried získali krásnu striebornú medailu. foto

Ďakujeme za reprezentáciu  a blahoželáme k Vášmu úspechu !

5.10.2021 – Oceňovanie zlatých a strieborných v DofE

Tešíme sa z našich žiakov a aj z našich bývalých  absolventov, ktorí si popri štúdiu nájdu čas na svoj osobný rozvoj v programe DofE.  Rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu úspešne funguje na našej škole už niekoľko rokov. Účastníci plnia svoj osobný plán v športovej aktivite, rozvoji talentu a v dobrovoľníctve. Čerešničkou na torte je v závere cyklu dobrodružná expedícia.

22.09.2021 – Akcia Biela pastelka

Netradične už druhý rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Zbierka sa konala  v priestoroch školy a tímy tvorili žiaci I.DFT. Aj keď bola pastelková atmosféra troška iná, podpora nevidiacich a slabozrakých na samostatný a plnohodnotný život ostala.

13.9.2021 – Naši opäť na zahraničnej stáži Erasmus+

Po náročných  prípravách celkovo 8 žiakov zo študijných odborov farmaceutický laborant, zubný asistent, očný optik a ortopedický technik vycestovali do Portugalska, aby zistili, ako firmy z ich odboru fungujú v inej krajine. S nadšením tam s pomocou prívetivých domácich  bojujú s jazykovou bariérou, inou kultúrou, s novými pracovnými úlohami.  Vieme však, že sa vrátia  samostatnejší, skúsenejší  a rozhľadenejší. 

6.9.2021 – Priatelia zo Španielska na stáži v Bratislave

Tešíme sa, že opäť hosťujeme 4 žiačky, zdravotné asistentky z partnerskej školy v Madride. Počas svojej Erasmus+ odbornej stáže spoznajú, ako fungujú dva domovy seniorov v Bratislave, spoznajú našu kultúru i spôsob života. Dúfame, že budú na Bratislavu a jej ľudí spomínať tak dobre, ako naši žiaci na pobyt v Madride. Za spoluprácu ďakujeme zariadeniu pre seniorov Ohel David a Ružinovskému domovu seniorov.