Staršie udalosti školského roku 2021/22

Matematický Klokan

V súťaži Matematický klokan získala titul úspešného riešiteľa ( už 2x po sebe ) Eliška Suránová z II.FL triedy, keď až 94% súťažiacich malo menej bodov ako ona.

31.5.2022 – Odovzdávanie maturitných vysvedčení

23.5 -27.5.2022 – Maturitné skúšky náhradný program

Počas Maturitných skúšok sme absolvovali s ostatnými žiakmi pestrý náhradný program s množstvom akcií. Foto

13.5.2022 – Festival Hory a mesto

Festival Hory a mesto 2022, mali sme svoje stanovište, kde sme prezentovali našu školu, žiaci robili ukážky 1.pomoci, na eco úseku sme ukazovali ako sa triedi odpad a mali sme aj pohybové súťažné aktivity. Na našom stanovišti bolo veselo a žiakom z iných škôl sa u nás páčilo. Foto

10.05.2022 – Naši farmaceutickí laboranti na stáži v Madride

Erasmus mobilitné okno do európskych krajín sa opäť otvorilo aj v tomto školskom roku. Prví na odbornú stáž do nemocničnej lekárne fakultnej nemocnice Príncipe de Asturias v Madride vycestovali dvaja vybraní žiaci Erik Szecsányi a Sára Škablová z III.FL. V priateľskej atmosfére sa snažia na pracovisku naučiť prácou čo najviac a uspieť v neznámom prostredí.

FOTO

10.05.2022 – Exkurzia v Lehniciach

II. DFT v rámci predmetu „Ergoterapia“ absolvovala exkurziu na klinike Levita. Videli sme a skúsili robotické prístroje, ktoré pomáhajú pacientom s centrálnymi poruchami. Liečia sa tu pacienti po mozgových príhodách, DMO, skleróze multiplex,po úrazoch mozgu a miechy. Videli sme aj druhé pracovisko, ktoré sa volá Vitalita.

FOTO

26.4.2022 – Orientačný beh stredoškolákov

Žiaci 2. a 3. ročníka našej školy sa zúčastnili na okresnom kole orientačného behu stredoškolákov, ktoré sa konalo v Karlovej Vsi. Pre našich zúčastnených to bola prvá skúsenosť s touto disciplínou. Všetci sa snažili, najúspešnejšou súťažiacou spomedzi našich jednotlivcov sa stala Sára Škablová z III. FL, ktorá postúpila do krajského kola. Blahoželáme Sáre a držíme jej palce. FOTO

1.5.2022 – Erasmus +

V rámci programu Erasmus+ 4 učitelia z našej školy navštívili partnerskú zdravotnícku školu v španielskom meste A Coruña. Pozreli si odborné pracoviská, výuku a diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Foto

28.04.2022 – Deň narcisov sme si pripomenuli aj u nás

V tomto roku sa jedná už o 26. ročník akcie Deň narcisov. Po dvojročnej prestávke opäť vyšli do ulíc mesta aj žiaci našej školy z odboru DFT, aby túto humanitárnu akciu podporili a pomohli tým, ktorí takúto pomoc potrebujú.

03.05.2022 – Matematický klokan 2022 – vyhodnotenie

Študenti našej školy sa každoročne zapájajú do tejto najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete. Jej hlavným poslaním je popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi. Súťažiaci počas 60 minút riešia 24 úloh. Výsledky budú zverejnené 3. mája 2022 na stránke matematickyklokan.sk. Držíme našim študentom palce. Foto

04. – 13.4.2022 – Charitatívna zbierka „Stolček prestri sa“

Naša škola aj tento rok prispela na zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb „Stolček prestri sa“ pre ľudí v núdzi. Ďakujeme všetkým žiakom, kolegom a rodičom že spoločne prispeli tým, ktorí to potrebujú.

8.4.20022 – Boli na medzinárodnej výstave Opta Brno

V piatok 8.4.2022 navštívili tretiaci a štvrtáci z odboru očný optik na Strednej zdravotníckej škole, Záhradnícka 44, BA medzinárodný veľtrh očnej optiky, optometrie a oftalmológie v Brne.Spolu so svojimi učiteľmi z odboru Mgr. Tomášom Nemčekom, PhDr. Darinou Haladovou, Mgr. Tatianou Rejdovou a p. Pavlom Studnickým si prezreli nové trendy v dizajnoch okuliarov, nové vyšetrovacie prístroje, ktoré vedia zdiagnostikovať oko. Exkurzia bola pre všetkých veľkým prínosom. Foto

20.3.2022 –Svetový deň ústneho zdravia

V rámci osláv tohto dňa, sme spoločne pripravili veselé motivačné nástenky, ktorých cieľom je motivovať všetkých ľudí podľa hesla ,,Staraj sa o svoje ústne zdravie pre pocit šťastia a pohody.“ Osobná ústna hygiena je jedným z hlavných pilierov celkového zdravia, jej úroveň určuje práve kvalita čistenia ústnej dutiny.

Foto

21. – 25.3.2022 – Zbierka pre Ukrajinu

Naša škola na podnet Školského parlamentu SZŠ zorganizovala minulý týždeň zbierku hygienických a školských potrieb pre Ukrajinu. Aktuálne sme už všetko doručili tým, ktorí to potrebujú a prispeli tak na zbierku organizovanú Mestskou časťou Rača.

Ďakujeme všetkým za prejavenie svojej podpory pre ťažko skúšanú krajinu a jej občanov

22.3. 2022 – Valentínska kvapka krvi

Účasť žiakov bola obdivuhodná. Zastúpenie mal takmer každý odbor. K darcom krvi patria: Szundiová Monika, Michaleková Emily – III.FL, Sanoš Patrik, Bertók Kristian ,Kračunovská Cynthya – III.ZL, Bédiová Kristína, Ševčík Juraj – IV.ZL, Korbeličová Natália – IV.OO, Runová Marianna, Spišiaková Laura, Rudavská Katarína, Dufek Ján, Prikrylová Barbora – II.DFT. A opäť prišli podporiť žiakov naši skalní darcovia: p.zástupkyňa Runová a p.p. Sagan. Všetkým VEĽKÁ, VEĽKÁ VĎAKA.

18.3. 2022 – odborná exkurzia do Sagitty

  • V piatok 18.3.2022 navštívili naši optici – štvrtáci firmu SAGITTA v rámci praktických cvičení. Firma využíva špičkové technológie, dokáže vyrobiť prakticky všetko, čo sa týka okuliarových šošoviek. Žiaci si prezreli aj skladové hospodárstvo a zábrusný servis. Exkurzia bola veľmi poučná a obohacujúca o nové poznatky. Foto

15. – 16.3.2022 – Písomná časť maturitnej skúšky

Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa naši študenti posledného ročníka posadili do lavíc, aby preukázali svoje nadobudnuté schopnosti. Vieme, že obavy boli a sú u všetkých, dva roky prerušovaného, zväčša dištančného vzdelávania je komplikácia. Priebeh písomných maturít bol pokojný a všetci spravili všetko pre ich úspešné zvládnutie.

16.2.2022 – Expert geniality show

V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 10 042 žiakov zo 656 škôl z celého Slovenska. Žiaci si vyberali dve zo šiestich súťažných tém. Žiaci „szsbaza“ boli aj tentokrát úspešní, u našich žiakov najviac prevládala téma Do you speak English? a Tajomstvá prírody. Najviac sa darilo Natálii Rajtákovej z II. ZL, ktorá v celkovom poradí obsadila 10. miesto z 1186 súťažiacich.

.

8.2.2022 – Olympiáda ANJ krajské koloúspech Karolíny

V krajskom kole 32. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, našu školu reprezentovala žiačka Karolína Weissová zo IV. FL, ktorá bola víťazkou okresného kola.  Účastníci sa s úlohami museli aj v tomto kole popasovať online formou v dvoch častiach – písomnej a ústnej. Karolínasa stala úspešnou riešiteľkou Olympiády a po zrátaní všetkých bodov získala v krajskom kole nádherné 2. miesto! Srdečne gratulujeme k skvelému výsledku!

11.2.2022 – Deň otvorených dverí –  ONLINE

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s pandémiou sa  Deň otvorených dverí konal  formou  videí a prezentácií o  študijných odboroch uverejnených na web stránke školy a sociálnych  sieťach.  Pozrite si prosím  informácie o našich študijných odboroch na tomto odkaze. 

26.11.2021 – Medzinárodná jazyková súťaž Best in English

O najlepšieho angličtinára zabojovalo 13 žiakov vyšších ročníkov. Žiaci si preverili svoje  schopnosti na úrovni B2 a C1 v anglickej gramatike a v posluchu s porozumením. Lákavé sú ceny určené pre najlepších – jazykový kurz v Kanade  je určený pre absolútneho víťaza. V rámci našej školy je na 1.mieste Schotter Maximilián (III.OO), 2.miesto patrí Belkovej Sarah (II.ZUAB) a 3.miesto je pre Soňu Pútecovú (IV.ZL). Gratulujeme všetkým účastníkom k pekným výsledkom.

25.11-7.12.2021 – Mikulášska zbierka

Milí študenti a učitelia !
Blíži sa sviatok sv. Mikuláša, ktorý býva štedrý na sladkosti a dobroty. Aby ste sa mali s kým o ne podeliť a prispieť aj inými potrebnými vecami, usporiadame opäť
VII. MIKULÁŠSKU ZBIERKU pre CENTRUM PRE DETI A RODINY NECPALY! 

   VIAC

11.11.2021 – Informatická súťaž iBobor

Pravidelne sa zapájame do tejto informatickej súťaže, aby si žiaci potrénovali svoje algoritmické myslenie. Nájsť správne rozlúštenie šifry, či správny výsledok popísaného postupu, je najmä o logickom myslení, predstavivosti, systematickosti a precíznosti. Celkovo 36 žiakov našej školy sa do tejto súťaže zapojilo a 40 minút sa venovalo veľmi užitočnej činnosti – aktívne používať svoje „šedé bunky mozgové“. Super a ďakujeme za účasť!

9.11.2021 – Študentská kvapka krvi 2021

Podajte niekomu pomocnú ruku práve tým, že darujete krv. Slová piesne inšpirovali aj žiakov našej školy, ktorí v NTS Ružinov darovali najcennejšiu tekutinu K R V. Niektorých navštívila aj obava, no v príjemnej atmosfére sa rýchlo vytratila. K darcom patria: Horváthová Simona, Václavová Linda –IV.ZUA, Korbeličová Natália – IV.OO, Matulová Lucia, Ševčík Juraj, Vykydalová Viktória, Weinbergerová Viktória -IV.Zl, Runová Marianna, Papik Barbara – II.DFT. Žiakov podporili a do zoznamu darcov patrí tiež p.zástupkyňa Runová, p.p. Portová a p.p.Sagan. Všetkým patrí veľké Ď A K U J E M E.

19.-21.10.2021 – Boli sme na odbornej návšteve v Srbsku

V rámci projektu Erasmus+ pani riaditeľka spolu so 4 zamestnancami školy navštívili partnerskú Medicínsku školu „7. apríl“ v Novom Sade v Srbsku. Spoznali tam systém vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, život partnerskej školy i organizáciu odbornej praxe ich žiakov. Nadviazali tam veľmi priateľské kontakty, ktoré plánujeme rozvíjať  následnou spoluprácou našich škôl. Informácia o našej návšteve sa objavila aj vo Vojvodinskej televízii. Pozrite si tu hned na začiatku relácie. 

22.10.2021 – Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Tento rok bol záujem zúčastniť sa veľký, čo nás nesmierne potešilo. Do  výberu sa dostalo 17 súťažiacich a na prvých  miestach sa umiestnili: 1. miesto: Karolína Weissová, IV. FL, 2. miesto: Hana Kočalková, I. ZUA A, 3. miesto: Attila Szlama, II. FL. Víťazom srdečne blahoželáme! A rovnako  žiakom, že nabrali odvahu popasovať sa s  úlohami a prezentovať svoje vedomosti z angličtiny. V okresnom kole držíme Karolíne palce!

14.10.2021 – Svetový deň zraku

Túto akciu poriadala známa firma Essilor, ktorá je výrobcom a distribútorom korekčných skiel. Naše žačky 4.ročníka robili samostatne screening s optickým pristrojom Visiotest pre návštevníkov OC VIVO v Bratislave. Pri tomto objektívnom vyšetrovaní mohli použiť svoje teoretické znalosti o rôznych vadách očí a zároveň poradiť návštevníkom OC aj riešenia v korekcii očí .

 Foto

14.-16.10.2021 – Pripojili sme sa k Erasmus days 2021

Projektový tím spolu s účastníkmi stáží pripravili spolu aktivity, ktorými sme zviditeľnili program Erasmus+ na škole i v okolí. Tento program EU financuje odborné stáže žiakov i učiteľov a podporuje tak  modernizáciu vo vzdelávaní a rozvoj osobných i odborných kompetencií účastníkov projektov.

Ďakujeme všetkým ktorí prispeli a spolupracovali na aktivitách.  

AKTIVITY 

8.10.2021 – Deň župných škôl

V priestoroch nového centra Nivy, ktoré je v blízkosti našej školy sa konal tohtoročný Deň župných škôl. Sme radi, že sme sa priaznivcom našej školy a prípadným záujemcom o štúdiu u nás mohli predstaviť aspoň v obmedzenom režime, ktorý je dôsledkom bezpečnostných  opatrení.

Ďakujeme za návštevu!

6.10.2021 – Župný športový deň 

Športovo založení žiaci našej školy sa zúčastnili zápolenia medzi župnými strednými školami v rôznych športových kategóriách. Počasie našťastie vyšlo a naše futbalistky, výborný tím z viacerých tried získali krásnu striebornú medailu. foto

Ďakujeme za reprezentáciu  a blahoželáme k Vášmu úspechu !

5.10.2021 – Oceňovanie zlatých a strieborných v DofE

Tešíme sa z našich žiakov a aj z našich bývalých  absolventov, ktorí si popri štúdiu nájdu čas na svoj osobný rozvoj v programe DofE.  Rozvojový program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu úspešne funguje na našej škole už niekoľko rokov. Účastníci plnia svoj osobný plán v športovej aktivite, rozvoji talentu a v dobrovoľníctve. Čerešničkou na torte je v závere cyklu dobrodružná expedícia.

22.09.2021 – Akcia Biela pastelka

Netradične už druhý rok sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka. Zbierka sa konala  v priestoroch školy a tímy tvorili žiaci I.DFT. Aj keď bola pastelková atmosféra troška iná, podpora nevidiacich a slabozrakých na samostatný a plnohodnotný život ostala.

13.9.2021 – Naši opäť na zahraničnej stáži Erasmus+

Po náročných  prípravách celkovo 8 žiakov zo študijných odborov farmaceutický laborant, zubný asistent, očný optik a ortopedický technik vycestovali do Portugalska, aby zistili, ako firmy z ich odboru fungujú v inej krajine. S nadšením tam s pomocou prívetivých domácich  bojujú s jazykovou bariérou, inou kultúrou, s novými pracovnými úlohami.  Vieme však, že sa vrátia  samostatnejší, skúsenejší  a rozhľadenejší. 

6.9.2021 – Priatelia zo Španielska na stáži v Bratislave

Tešíme sa, že opäť hosťujeme 4 žiačky, zdravotné asistentky z partnerskej školy v Madride. Počas svojej Erasmus+ odbornej stáže spoznajú, ako fungujú dva domovy seniorov v Bratislave, spoznajú našu kultúru i spôsob života. Dúfame, že budú na Bratislavu a jej ľudí spomínať tak dobre, ako naši žiaci na pobyt v Madride. Za spoluprácu ďakujeme zariadeniu pre seniorov Ohel David a Ružinovskému domovu seniorov.