Stravovanie

Študenti našej školy sa majú možnosť stravovať v partnerskej školskej jedálni vzdialenej 5 minút chôdze od školy v školskej jedáleni pri Spojenej škole internátnej Koceľova 26.


Školská jedáleň pri Spojenej škole internátnej Koceľova 26, v Bratislave omamuje, že v školskom roku 2021/2022 bude poskytovať stravu svojim stravníkom od 6.septembra 2021.

Stravu poskytneme po odovzdaní vyplnenej prihlášky, potvrdení o návšteve školy a preukázaní o prevedení sumy na náš stravovací účet.

Pre žiakov Strednej zdravotnej školy poskytujeme iba obedy.
Záujemcovia môžu odovzdať’ prihlášky od 30. augusta 2021 do 3. septembra 2021 v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 6. 9. 2021 do 14.00 hod. priebežne pani vedúcej školskej jedálne pri Spojenej škole internátnej na Koceľovej 26  v Bratislave číslo dverí 114.
Každý záujemca o stravovanie sa musí sám prihlásiť’ a odhlásiť’ si stravu podľa pokynov uvedených v prihláške.
Pani vedúca neprihlasuje ani neodhlasuje stravníkov automaticky na ďalší mesiac. Ani v tom prípade, ak stravník má kredit na konte.

Ďalšie informácie stravníkom poskytujeme osobne

Prihláška

Jedálny lístok