Stravovanie

Študenti našej školy sa majú možnosť stravovať v partnerskej školskej jedálni vzdialenej 5 minút chôdze od školy.

Bližšie informácie nájdete tu: Informácie o stravovaní v partnerskej školskej jedálni pre školský rok 2016/2017

 
Od 1.1.2019 stredná škola na Koceľovej zlúčila so Spojenou školou internátnou, Hrdličkova 17, BA, a z toho dôvodu sa mení číslo stravného účtu:
 
SK90 8180 0000 0070 0061 9411
Jedálny lístok